Documentatie

Kent u een must-read voor beheerders van een erfgoedbibliotheek? Laat het ons weten!

Toon: Nieuw toegevoegd | Volledig overzicht | Filteren

Modern monnikenwerk. Achter de schermen van een handschriftenhersteller

Dodion, An. "Modern monnikenwerk. Achter de schermen van een handschriftenhersteller." Omtrent. Cultuurmagazine van het Davidsfonds (2010): 36-38.

In het najaar van 2010 stelt museum M in Leuven de Bijbel van Anjou tentoon. Waar komt dit 670 jaar oude handschrift vandaan? Hoe gaat het restaureren en conserveren ervan in z'n werk? 'Omtrent' vroeg het aan de vrouw achter het monnikenwerk, Lieve Watteeuw.

meer

Saoirse - Irish Freedom

Voorpagina van de publicatie
Saoirse - Irish Freedom, Edited by IUPUI., 2009.

'Saoirse - Irish Freedom' is sinds 1987 het maandelijkse orgaan van de Ierse politieke partij Republican Sinn Féin, ontstaan in 1986 na een splitsing binnen Sinn Féin. Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI) digitaliseerde de oudste jaargangen (1987-2003) en bracht ze online. Recentere jaargangen zijn raadpleegbaar in het...

website openen | meer

Bewaarbibliotheken in de provincie Antwerpen: Onderzoek en aanbevelingen voor toekomstig behoud en beheer

Oude boekencollecties bevatten soms heel bijzondere en kostbare werken. Deze werken ogen doorgaans heel fraai maar verkeren vaak in slechte staat. Al te veel vind je een grote variatie aan weinig opvallende schade terug die de boeken op termijn ernstig kan bedreigen. Het provinciebestuur van Antwerpen startte daarom in maart 2005 het project...

meer

Newspapers Collection Management: Printed and Digital Challenges = La gestión de colecciones de periódicos: desafiós en impresos y digitales

Voorpagina van de publicatie
Newspapers Collection Management: Printed and Digital Challenges = La gestión de colecciones de periódicos: desafiós en impresos y digitales In International Newspaper Conference, Santiago de Chile (03/05-04-2007), Edited by Hartmut Walravens. Vol. 133. IFLA Publications 133., 2008.

The Santiago International Newspaper Conference aimed at taking stock of the Latin American newspaper collection and analyzing current activities from the basics to sophisticated digitization and software technologies. Most presentations are offered in Spanish and English. This publication focuses on the key issues in newspaper librarianship -...

meer

Stichting de Bethune

Via de website krijgt u een beeld van de grote hoeveelheid informatie die de Stichting de Bethune beheert en komt u te weten hoe u die kunt raadplegen. Verder vindt u er ook teksten terug over de Stichting de Bethune, de geschiedenis van de familie de Bethune en van het kasteeldomein te Marke, waar de archieven ondergebracht zijn. De rubriek 'In...

website openen | meer

The Impact of Digital Technology on Contemporary and Historic Newspapers

Voorpagina van de publicatie
The Impact of Digital Technology on Contemporary and Historic Newspapers In International Newspaper Conference, Singapore (01-04-2008 - 03-04-2008) & IFLA World Library and Information Congress, Québec (08-2008), Edited by Hartmut Walravens. Vol. 135. IFLA Publications 135. Saur, 2008.

The papers brought together in this book are grouped around three themes. Not only the physical and digital preservation of newspapers are treated, but also the service and access models that are currently under development; examples are provided, with a focus on Southeast Asia. Moreover the dynamism of online newspapers is discussed.

meer

Newspapers: a Complete Guide to the Industry

Voorpagina van de publicatie
Farrell, Mike, and Mary Carmen Cupito. Newspapers: a Complete Guide to the Industry In Media industries. Vol. 6. New York: Peter Lang, 2010.

Full contents: - Just what is news anyway? - The history of newspapers - Why freedom of the press is essential - The roles of a free press - The role of the rural press - Newspaper readership - Newspaper ownership - Newspaper ethics - Newspapers and the law - The newspaper meets the Internet ...

meer

Joppe de boekenworm

Voorpagina van de publicatie
Smeyers, Katharina. Joppe de boekenworm. Davidsfonds/Infodok, 2010.

meer

Van legger tot website. Logistiek proces van een massadigitaliseringsproject

Voorpagina van de publicatie
Klijn, Edwin. "Van legger tot website. Logistiek proces van een massadigitaliseringsproject." Informatie professional 14, no. 9 (2010): 12-18.

In het voorjaar van 2010 ging de website Historische Kranten van de Nederlandse Koninklijke Bibliotheek online, resultaat van haar grootste digitaliseringsproject ooit. Projectmanager Edwin Klijn licht in dit artikel toe hoe het project georganiseerd werd en wat er allemaal bij kwam kijken.

meer

Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800

Voorpagina van de publicatie
Lanoye, Diederik, Goran Proot, and Willy Van de Vijver. Gedrukte stad. Drukken in en voor Mechelen 1581-1800. Brugge: Van de Wiele, 2010.

'Gedrukte stad' bevat een drietal bijdragen over evenveel aspecten van de Mechelse boekgeschiedenis, nl. de Mechelse boekproductie en de geschiedenis van de Mechelse drukkers, de distributie en consumptie van drukwerk in Mechelen en een bijdrage over de woelige geschiedenis van de Mechelse stedelijke erfgoedbibliotheek die nu bewaard wordt in het...

meer

Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapientia aedificavit sibi domum

Voorpagina van de publicatie
Coppens, Chris, Mark Deprez, and Jan Roegiers. Universiteitsbibliotheek Leuven 1425-2000. Sapientia aedificavit sibi domum In Lovaniensia. Vol. 24. Leuven: Universitaire Pers, 2005.

Sinds 1970 is de Universiteitsbibliotheek in volle ontwikkeling. De KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek is met haar historische collectie een levendig onderzoekscentrum met betrekking tot religie en zingeving. De KU Leuven Bibliotheken - Campusbibliotheek Arenberg, een wetenschapsbibliotheek in een 16de-eeuws klooster, combineert...

meer

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts

Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts. University of California, Los Angeles , 2008.

De Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts is een portaalsite van het Center for Medieval and Renaissance Studies van de Universiteit van Californië. Je kan er doorklikken naar een groot aantal van de ingescande manuscripten uit de achtste tot vijftiende eeuw. Wereldwijd participeren zo'n zestig bibliotheken in dit project. Er kan gezocht...

website openen | meer

A Dutch Local Newspaper Digitised and Online in a Public–Private Partnership

Voorpagina van de publicatie
van der Noord, Eddy. "A Dutch Local Newspaper Digitised and Online in a Public–Private Partnership." Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries 18, no. 3/4 (2008): 394-398.

Artikel over de publiek-private samenwerking die werd opgezet tussen Tresoar en de uitgever van Leeuwarder Courant voor het online brengen van 2 miljoen krantenpagina's.

tijdschriftartikel openen | meer

The British Library Newspaper Collection: Long Term Storage, Preservation and Access

Voorpagina van de publicatie
Fleming, Patrick, and Phil Spence. "The British Library Newspaper Collection: Long Term Storage, Preservation and Access." Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries 18, no. 3/4 (2008): 377-393.

Artikel over de plannen van The British Library rond de verbetering van het beheer en de digitale toegang tot hun historische krantencollecties, o.a. door de verhuis van de collecties naar een nieuw, speciaal daartoe uitgerust gebouw.

tijdschriftartikel openen | meer

The CURL-CoFoR Collaborative Collection Management Project

Voorbij, Henk. The CURL-CoFoR Collaborative Collection Management Project In Liber Quarterly - The Journal of European Research Libraries. LIBER, 2005.

webartikel openen | meer

La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918

Bertrand, F. La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918 In Travaux / Centre d'histoire militaire. Vol. 8. Bruxelles: Musée royal de l'armée et d'histoire militaire, 1971.

meer

De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog

Bulthé, G. De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog In Bijdragen / Centrum voor Militaire Geschiedenis. Vol. 7. Brussel: Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, 1971.

meer

Erfgoedbibliothecaris: vreemde eend in de bijt?

Voorpagina van de publicatie
Vlieghe, Francis. "Erfgoedbibliothecaris: vreemde eend in de bijt?" Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 34-35.

In het kader van het traject Erfgoedgeleerden organiseerde FARO op 9 juni ‘Erfgoedbibliothecaris gezocht!’, een studiedag rond de opleiding van erfgoedbibliothecarissen. Net als bij ‘Archiefspecialist of erfgoedprofessional’, een voorgaande studiedag uit deze reeks, was de inbreng van de deelnemers heel belangrijk.

tijdschriftartikel openen | meer

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
"De Vlaamse Erfgoedbibliotheek: een netwerk van en voor erfgoedbibliotheken." Bibliotheek- & archiefgids 86, no. 4 (2010): 10-13.

Op 11 juni 2010 werd in de historische Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek feestelijk voorgesteld aan de verzamelde bibliothecarissen uit Vlaanderen en Brussel. Die locatie was niet toevallig. De maatschappelijke zetel van de vzw is gevestigd op hetzelfde adres als de Consciencebibliotheek...

tijdschriftartikel openen | meer

'De passie heeft mij echt ontroerd'. Interview met fotograaf Stefan Tavernier naar aanleiding van zijn opdracht voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Voorpagina van de publicatie

In opdracht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek trok fotograaf Stefan Tavernier naar twaalf erfgoedbibliotheken. Hij trok er duizenden foto's en daaruit werden zesentwintig beelden geselecteerd voor de prentkaarten. Hiermee wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek het publiek bewust maken van het rijke bibliotheekerfgoed dat in Vlaanderen en Brussel...

tijdschriftartikel openen | meer

Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Renard, An, Jan Van der Stock, Koen Calis, Sylvia Van Peteghem, Trudi Noordermeer, and Marleen Vandenreyt. "Een blik op zes Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 26-33.

Collectiebeleid Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (An Renard) Het Tabularium+ van de Centrale Bibliotheek van de K.U.Leuven (Jan Van der Stock) Cabrio. Kruisbestuiving tussen openbare biliotheek en erfgoedbibliotheek (Koen Calis) Hebben we nog wel erfgoedbibliotheken nodig? (Sylvia Van Peteghem) Bibliotheken Universiteit Antwerpen: het...

tijdschriftartikel openen | meer

Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie

Voorpagina van de publicatie
Defoort, Hendrik. "Who’s afraid of the digital age? Erfgoedbibliotheken als antidotum voor collectieve amnesie." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 40-45.

Erfgoedbibliotheken zijn de bewaarplaats van het collectieve geheugen ofte de schriftelijke cultuur, het zijn de 'behoeders van ons intellectuele patrimonium'.2 De proliferatie van het aantal en de soorten bemiddelaars tussen heden en verleden zorgt voor een heuse toename van de opdracht. Daarbij komt nog de explosieve groei die de hele digitale...

tijdschriftartikel openen | meer

Bibliothecarissen in Vlaanderen: profielen en opleiding

Voorpagina van de publicatie
van Leeuwen, Jacqueline. "Bibliothecarissen in Vlaanderen: profielen en opleiding." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 38-39.

Niet elke bibliothecaris is een erfgoedbibliothecaris. Zorg dragen voor ons documentair erfgoed vraagt immers bijzondere competenties. Om erfgoedbibliothecarissen van de toekomst beter te wapenen, is het noodzakelijk deze competenties in kaart te brengen. Zij vormen immers het uitgangspunt voor een efficiënt vormingsaanbod. Hoever staan we daar...

tijdschriftartikel openen | meer

Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap

Voorpagina van de publicatie
Delsaerdt, Pierre. "Terreinverkenningen en referentiekaders. Een plaats voor erfgoedbeheer in de universitaire opleiding Informatie- en Bibliotheekwetenschap." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 34-39.

Het nieuwe erfgoedregime heeft erin geresulteerd dat verschillende instanties hebben ingezien dat er zich een terrein voor nieuwe vormingen aanbiedt. Ook op het universitaire niveau is een belangrijke taak is weggelegd voor vorming rond erfgoedbeheer in bibliotheken.

tijdschriftartikel openen | meer

Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using a Densitometer

Rudy, Kathryn M. Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using a Densitometer In Journal of Historians of Netherlandisch Art. Volume 2: Issue 1-2 ed., 2010.

Lezers van middeleeuwse getijdenboeken en gebedenboeken lieten in de vorm van vingerafdrukken sporen na van hun gebruik in de marges van deze werken. Hoe donkerder deze sporen, des te intenser het gebruik. Een densitometer kan onthullen welke teksten het meest gelezen werden. Dit artikel stelt deze nieuwe techniek voor als een instrument om de...

webartikel openen | meer

Naar een eerstelijnszorg voor bibliotheekcollecties

Voorpagina van de publicatie
Vandamme, Ludo. "Naar een eerstelijnszorg voor bibliotheekcollecties." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 23-25.

Het landschap van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen is uitzonderlijk gevarieerd. Deze variaties spelen onder meer op het vlak van collectiebeheer, planning, budgettaire en logistieke mogelijkheden en expertise van de collectiebeheerders. De voorbije jaren is sterk ingezet op introducties ‘behoud en beheer’ door het steunpunt FARO en de...

tijdschriftartikel openen | meer

De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift ontsluierd

Voorpagina van de publicatie
Watteeuw, Lieve, and Jan Van der Stock. "De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift ontsluierd." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 20-22.

Meer dan ooit is expertise inzake boek- en bibliotheekgeschiedenis en de bewaring ervan een interdisciplinair onderzoeksveld geworden. Het project 'De Anjoubijbel. Een koninklijk handschrift ontsluierd' is een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende instellingen en disciplines.

tijdschriftartikel openen | meer

Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Schouten, Dennis. "Behouden met vaart. Masterplan preservering en conservering Vlaamse erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 16-19.

Vlaanderen beschikt over een zeer groot en bijzonder rijk geschakeerd documentair erfgoed vanaf de middeleeuwen tot heden. Heel wat van die bijzondere en oudere collecties worden bewaard in instellingen die niet altijd de bewaaropdracht als prioriteit hebben. De bewaaromstandigheden zijn daarom vaak verre van optimaal. Maar ook voor...

tijdschriftartikel openen | meer

Van Aquisitie tot Zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken

Voorpagina van de publicatie
Wuyts, Eva. "Van Aquisitie tot Zorg. Samen werken aan een toekomst voor erfgoedbibliotheken." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 11-15.

Tot voor kort werden bibliotheken met historisch belangrijke bewaarcollecties in Vlaanderen niet als een afzonderlijke sector erkend. Noch het Archiefdecreet van 2002 noch het Erfgoeddecreet van 2004 plaatsten erfgoedbibliotheken expliciet op de agenda. Bibliotheken die activiteiten wilden ontplooien rond hun bewaarcollecties waren vooral...

tijdschriftartikel openen | meer

Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties

Voorpagina van de publicatie
Walterus, Jeroen. "Van bewaarbibliotheken in Vlaanderen naar Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Korte historiek met enkele annotaties." faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed 3 (2010), no. 2 (2010): 4-10.

23 mei 2008 was een historische datum in de prille ontstaansgeschiedenis van het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen, en al zeker voor de erfgoedbibliotheken2 in Vlaanderen: het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 3 voorzag immers in de erkenning van “een samenwerkingsverband van een representatieve groep van erfgoedbibliotheken, hierna de...

tijdschriftartikel openen | meer

Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject.

Impe, Ellen Van. "Beheer en ontsluiting van Belgische architectuurtijdschriften. Een pilootproject." Bibliotheek - & Archiefgids 86, no. 3 (2010): 10-16.

Sinds 2008 coördineert het CVAa het in kaart brengen van het precieze bezit van 18 afgesloten architectuurtijdschriften. Bij het afronden van dit pilootproject werd een grondige evaluatie van de samenwerking en output voorzien. Dit artikel geeft een kritische beschrijving van het project.

tijdschriftartikel openen | meer

Format Considerations in AudioVisual Preservation Reformatting: Snapshots form the Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative

Voorpagina van de publicatie
Fleischhauer, Carl. "Format Considerations in AudioVisual Preservation Reformatting: Snapshots form the Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative." Information Standards Quarterly (ISQ) 22, no. 2 - Special Issue: Digital Preservation (2010): 34-40.

De digitaliseringspraktijk heeft zich ontwikkeld in fasen. Hoewel digitalisering van stilstaand beeld en audio een volwassen stadium heeft bereikt, worden de technieken hiervoor nog altijd verfijnd. Digitale preservering van bewegend beeld bevindt zich nog in een kinderstadium (toch in erfgoedinstellingen). Dit artikel overloopt een aantal...

wetenschappelijk artikel openen | meer

Process Models and the Development of Trustworthy Digital Repositories

Voorpagina van de publicatie
Dale, Robin L., and Emily B. Gore. "Process Models and the Development of Trustworthy Digital Repositories." Information Standards Quarterly (ISQ) 22, no. 2 - Special Issue: Digital Preservation (2010): 14-19.

In de afgelopen 15 jaar is er veel moeite besteed aan de langetermijnbewaring van digitale informatieobjecten, inclusief het ontwikkelen van standaarden, richtlijnen en best practices. Dit artikel geeft een overzicht van de procesmodellen voor preservering, waaronder OAIS, InterPARES en het DCC Curation Lifecycle Model. Ook komt de relatie tussen...

wetenschappelijk artikel openen | meer

Digital Preservation Metadata Standards

Voorpagina van de publicatie
Dappert, Angela, and Marcus Enders. "Digital Preservation Metadata Standards." Information Standards Quarterly (ISQ) 22, no. 2 - Special Issue: Digital Preservation (2010): 4-13.

Waardevolle wetenschappelijke en culturele informatieobjecten worden digitaal aangemaakt, beheerd en gebruikt, maar het risico ze kwijt te spelen op de lange termijn is groot. Digitale media zijn broos en van korte levensduur. Hard- en softwaretechnologie ontwikkelen zich in snel tempo. Veranderingen in organisaties en hun culturele en financiële...

wetenschappelijk artikel openen | meer

E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid

Voorpagina van de publicatie
De Wit, Dirk, and Debbie Esmans. E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid. Leuven: Acco, 2006.

Deze publicatie brengt aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden in kaart wat e-cultuur kan betekenen voor de verschillende culturele velden: de kunsten, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen. Ook het onderwijs en de media komen aan bod. Het boek gaat tevens in op de rolveranderingen die zich aankondigen,...

boek openen | meer

Lexicon - E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid

De Wit, Dirk, and Debbie Esmans. Lexicon - E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid., 2006.

Verklarend overzicht van vaktermen die gebruikt worden in de publicatie 'E-cultuur. Bouwstenen voor praktijk en beleid'. Het gaat zowel om termen die gebruikt worden in een technologisch kader, als om termen uit cultuur (kunsten, cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor volwassenen en jeugd), onderwijs en media.

webartikel openen | meer

Les journaux flamands dans le Nord de la France, 1879-1914

Declercq, Elien. "Les journaux flamands dans le Nord de la France, 1879-1914." L'abeille. Journal de la Société des amis de Panckoucke, no. 11 (2009): 1-4.

wetenschappelijk artikel openen | meer

nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung

Voorpagina van de publicatie
Neuroth, Heike, Achim Oßwald, Regine Scheffel, Stefan Strathmann, and Karsten Huth. nestor-Handbuch: Eine kleine Enzyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Version 2.3 ed. Göttingen: nestor, 2010.

- State of the art: de actuele stand van zaken rond digitale langetermijnbewaring - Randvoorwaarden: beleid, verantwoordelijkheden en selectiecriteria - Het referentiemodel OAIS - Betrouwbaarheid van digitale langetermijnarchieven: authenticiteit en beveiliging - Metadatastandaarden voor digitale langetermijnbewaring (METS, PREMIS, LMER,...

boek openen | meer

Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager

Voorpagina van de publicatie
Hughes, Lorna M. Digitizing Collections: Strategic Issues for the Information Manager In Digital Futures. London: Facet Publishing, 2004.

I. Strategische beslissingen nemen -- 1. Waarom digitaliseren? -- 2. Materiaal selecteren voor digitalisering -- 3. Intellectueel eigendom, copyright en andere juridische issues -- 4. Projectmanagement en de organisatie -- 5. Het belang van samenwerking II. Collecties digitaliseren -- 6. Projectplanning en -financiering -- 7. Een...

meer

Slow Fire!? De problematiek van verzuurd papier

Voorpagina van de publicatie
Breyne, Leen. "Slow Fire!? De problematiek van verzuurd papier." faro | tijdschrift over cultureel erfgoed 2009, no. 2 (2009): 64-72.

Dit artikel richt zich zowel tot beheerders van ons papieren erfgoed als tot alle geïnteresseerden. Iedereen wordt immers met de problematiek van verzuurd papier geconfronteerd. Archieven en bibliotheken vormen het papieren geheugen van onze samenleving en bevatten een belangrijk deel van de informatie die het mogelijk maakt het verleden deels te...

wetenschappelijk artikel openen | meer

Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe

Voorpagina van de publicatie
Riley, Jenn, and Devin Becker. Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe. Indiana University Libraries, 2010.

Het aantal metadatastandaarden in de cultureel-erfgoedsector is overweldigend en hun onderlinge relaties maken de situatie nog gecompliceerder. Deze kaart van het metadatalandschap heeft als doel te helpen bij de selectie en implementatie van metadatastandaarden. Elk van de 105 standaarden die hier wordt genoemd werd geëvalueerd op bruikbaarheid...

rapport openen | meer

DISH2009. Presentaties

"DISH2009. Presentaties." In DISH2009. Rotterdam: Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) / Erfgoed Nederland, 2009.

Digital Strategies for Heritage (DISH) is een nieuwe tweejaarlijkse internationale conferentie over digitaal erfgoed en de mogelijkheden die digitaal erfgoed biedt aan culturele organisaties. Door veranderingen in de maatschappij worden cultureel erfgoedorganisaties geconfronteerd met veel uitdagingen en moeten zij strategisch e beslissingen nemen...

conferentiebijdrage openen | meer

Waar blijft het e-boek? De markt van digitale boeken voor de consument

Voorpagina van de publicatie
Coppoolse, David. Waar blijft het e-boek? De markt van digitale boeken voor de consument. Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Informatie- en Bibliotheekwetenschap, 2008.

Na een valse start aan het eind van de twintigste eeuw lijkt het e-boek weer aan een opmars te zijn begonnen. Deze paper behandelt kort de geschiedenis en definitie van het e-boek, de verschillende distributiemethoden van e-boeken en de problemen en toekomst van de e-boekenmarkt.

meer

Jaarverslag 2009 [Kunsten en Erfgoed]

Voorpagina van de publicatie

Kunsten en Erfgoed bestaat in 2010 vier jaar. In zijn pril bestaan heeft het agentschap een hele weg afgelegd, waarin traditie en vernieuwing hand in hand gaan. 2009 was een politiek overgangsjaar: een regimewissel die traditioneel gepaard gaat met het aanreiken van nieuwe beleidsopties en het opfrissen van afspraken voor een optimale samenwerking...

rapport openen | meer

Onderzoek in de conserveringswereld

Beentjes, Gabriëlle. "Onderzoek in de conserveringswereld." Archievenblad 114, no. 4 (2010): 15-18.

meer

Voorschrift en inzicht

Jansma, Benita. "Voorschrift en inzicht." Archievenblad 114, no. 4 (2010): 13-15.

meer