Wordt Abraham nog aangevuld?

Le blé qui lève. Hebdomadaire de la Jeunesse estudiantine catholique. 26 Avril 1936

Het project dat Abraham realiseerde liep af eind 2010. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek staat sindsdien in voor het up-to-date houden van de gegevens en is altijd geïnteresseerd in het opnemen van bijkomende titels en collecties. 

Kent u nog andere dag- of weekbladen? Weet u waar bepaalde (ontbrekende) titels of nummers zich bevinden? Bezit uw instelling of vereniging zélf een krantenverzameling? Hebt u andere bijkomende inlichtingen?

Aarzel niet het ons te laten weten. Gebruik de feedbackknop in de databank of het aanmeldingsformulier.

Abraham 2020

In 2019 en 2020 is een nieuw project gestart: Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws. Dat project breidt de databank uit in tijd, van 1800 tot 2020. Bovendien nemen we per instelling een beschrijving van de krantencollectie op in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken (collectiewijzer.be).

Een tweede doel is om onze waardevolle historische bronnen te redden van de tikkende tijdbom van de verzuring. Digitalisering van kranten is absoluut noodzakelijk voor conservering. Alleen zo kunnen we de informatie die er in opgeslagen is ook in de toekomst beschikbaar houden. De kranten worden bovendien veel beter raadpleegbaar, zonder dat de originelen nog moeten worden gemanipuleerd.

De optimalisatie van de onlinecatalogus is onderdeel van de derde projectlijn, 'Open data'. Daarbinnen maken we de gegevens via één centrale en duurzame online toegang vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten.

We voeren Abraham 2020 uit in samenwerking met meer dan honderd erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontvangt voor het project een subsidie van de Vlaamse overheid.

meer over Abraham 2020

  • Dossierpagina
  • |
  • 02-06-2010