Nieuwe gegevens voor Abraham?

Le blé qui lève. Hebdomadaire de la Jeunesse estudiantine catholique. 26 Avril 1936

Kent u dag- of weekbladen die ontbreken in Abraham? Weet u waar bepaalde titels of nummers zich bevinden? Bezit jouw instelling of vereniging zélf een krantenverzameling? Heb je andere bijkomende inlichtingen?

Aarzel niet het ons te laten weten. Alle informatie en nieuwe partners zijn van harte welkom. Abraham wordt zo nóg vollediger, en uw krantencollectie wordt onderdeel van het geregistreerde patrimonium. Het aanmeldingsformulier helpt jou en ons op weg.

  • Dossierpagina
  • |
  • 02-06-2010