Project Abraham 2020

In 2019-2020 heeft de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken een nieuw project uitgevoerd: Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws. Binnen dit project is de catalogus fors uitgebreid en verbeterd.

We voerden Abraham 2020 uit in samenwerking met meer dan honderd erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ontving voor het project een subsidie van de Vlaamse overheid.

Een uitgebreid en verbeterd Abraham

De eerste uitbreiding betrof de scope: kranten van 1800 tot 2020 zijn nu opgenomen in de catalogus. Bovendien werd het gegevensmodel doorgedacht herzien en uitgebreid, met ruimte voor meer historische informatie, nuttige wetenschappelijke referenties en aanvullende trefwoorden. Een grondige analyse van de gegevens, de uitvoering van de nodige opschoonacties en nieuw strakke beschrijvingsregels hebben voor een consistenter en gebruiksvriendelijker databank gezorgd.

Open data

Het project focuste zich eveneens op open data en de doelstelling om de catalogus beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken voor de cultureel-erfgoedgemeenschap in Vlaanderen en daarbuiten. Zo zijn er datasets in diverse formaten open ter beschikking gesteld via data.krantencatalogus.be. Verder werd de catalogus verrijkt met duizenden links naar externe databanken zoals ODIS, ICON, NEVB en Wikipedia, en naar de catalogi van de partnerinstellingen.

Krantendigitalisering

Het laatste onderdeel van het project was de ontwikkeling van een plan voor een gecentraliseerd en grootschalig digitaliseringsprogramma. We werkten hiervoor samen met meemoo, collectiebeheerders en andere belanghebbenden. Dit heeft zich onder andere vertaald in een projectsubsidieaanvraag voor een voorbereidingstraject, Nieuwe Tijdingen.

meer over Abraham 2020

  • Dossierpagina
  • |
  • 27-08-2019