Waarom Abraham?

Historische kranten met afbrokkelende randenKranten zijn kwetsbaar

Kranten zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed. Ze zijn een waardevolle bron voor historisch onderzoek. Ook bij het grote publiek zijn ze in trek. Ze worden echter niet gemaakt met het oog op de eeuwigheid en zijn weinig geschikt voor langetermijnbewaring. De kranten uit de jaren 1830-1950 zijn bovendien bijzonder kwetsbaar, omdat het papier waarop ze zijn gedrukt van slechte kwaliteit is. Daardoor verzuurt het snel en verpulveren de kranten uiteindelijk tot stof.

Ook in Vlaanderen is men zich bewust van de problematiek. Dat bewijzen verschillende initiatieven rond microverfilming en digitalisering. Mooie voorbeelden daarvan zijn Historische Kranten van Erfgoedcel CO7, Gescande Oostendse Documenten van Bibliotheek Kris Lambert en het Digitale Krantenarchief van het Stadsarchief Aalst.

Inventarisatie van krantencollecties

Abraham kwam tot stand in het kader van het gelijknamige project dat liep van november 2007 tot december 2010 en dat voortkwam uit het in 2003 gestarte Presse-Papier, Nationaal Project voor de Bewaring van Belgische Kranten.

Het Abraham-project werd opgestart door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, met de steun van de Vlaamse overheid. Van oktober 2009 tot de voltooiing werd het project voortgezet door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Dankzij de enthousiaste inzet van een voltijdse projectmedewerkster werden de krantencollecties van alle belangrijke bewaarinstellingen in kaart gebracht.

In 2019 is een nieuw project gestart: Abraham 2020. Nieuw leven voor oud nieuws. Dat project breidt de databank uit in tijd, van 1800 tot 2020. Naast de uitgebreide inventarisatie van krantencollecties in Vlaanderen zal een selectie van de kranten gedigitaliseerd en online ontsloten worden in samenwerking met VIAA.

Open onderzoeks- en beleidsinstrument

De Abraham catalogus wordt gratis online ter beschikking gesteld van onderzoekers, beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Alle gegevens in Abraham zijn open gepubliceerd onder een Public Domain Mark of een CC0-verklaring. Dat betekent dat de gegevens vrij mogen worden gebruikt, zonder enige beperking. Verder zet de Vlaamse Erfgoedbibliotheken in op technologie die gegevens zo goed mogelijk vindbaar, toegankelijk, interoperabel en vrij herbruikbaar maakt.

meer over open data in Abraham

open data downloads in Abraham

De krantencatalogus Abraham past perfect in het streefdoel van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken om de erfgoedcollecties in Vlaanderen breed te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het publiek. De databank is een overkoepelende inventaris van het krantenbezit in Vlaamse en Brusselse erfgoedinstellingen.

Zo'n inventaris is van belang voor de vindbaarheid van historische krantencollecties, maar vooral ook voor het behoud van dit kwetsbare documentaire erfgoed. Het laat toe de collectievorming, microfilmering en digitalisering van krantencollecties beter op elkaar af te stemmen.

  • Dossierpagina
  • |
  • 01-06-2010