Welke gegevens zijn opgenomen?

Krantenleggers in het magazijn van de Openbare Bibliotheek Brugge

Abraham bevat beschrijvingen van krantentitels en gegevens over welke instellingen deze kranten bezitten, op papier, in microvorm of digitaal. Om doelgerichter te kunnen zoeken, zijn er inhoudelijke en geografische trefwoorden aan de krantenrecords toegevoegd.

Alle informatie over een krantentitel worden overzichtelijk gepresenteerd in één record, dat drie secties heeft: Publicatie, Onderwerp en Beschikbaarheid

Hiernaast wordt kort toegelicht welke gegevens zijn opgenomen.

1. Publicatie

  • De bibliografische kenmerken van de krant (titel, plaats van uitgave, uitgever, verschijningsperiode)
  • Diverse soorten annotaties ((onder)titel varieert; niet verschenen van/tot; frequentie)
  • Mogelijke relaties met andere krantentitels (voortzetting van/voortgezet door; met supplement/supplement van; andere editie van)

2. Onderwerp

  • Inhoudelijke trefwoorden geven aan om welk type krant het gaat (bijv. vakbladen, vakbondspers, sportbladen) en, indien van toepassing, welke strekking een krant vertegenwoordigt (bijv. katholieke pers, liberale pers, socialistische pers)
  • Geografische termen geven aan voor welke stad of streek een krant bestemd was

3. Beschikbaarheid

  • Een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van het bezit per instelling, opgedeeld in papier, microvorm en digitaal
  • Links naar gedigitaliseerde kranten in de deelnemende instellingen, indien aanwezig

Op de onderstaande pagina's worden de gegevens per niveau verder toegelicht. Gedetailleerde beschrijvingen van elk soort gegevens die worden opgenomen in Abraham, vindt u in de handleiding, onder de referentielijst van velden. De uitleg in de handleiding is specifiek bedoeld voor Abraham-catalografen, maar kan ook interessant zijn voor wie als gebruiker of als collectiebeheerder een beter inzicht wil krijgen in de databank en de methode zelf.

 

  • Dossierpagina
  • |
  • 25-01-2011