Welke collecties zijn opgenomen?

Ingebonden kranten klaar om opgehaald te worden door de lezer. Leeszaal Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience - AntwerpenAbraham schetst een vrij volledig beeld van wat aan Belgische kranten wordt bewaard in Vlaanderen en Brussel. De dekkingsgraad is groot: niet alleen de grotere, nationale titels zijn opgenomen, maar ook een groot aantal lokale/regionale.

111 instellingen

Tot nu toe verleenden 111 instellingen uit Vlaanderen en Brussel hun medewerking aan Abraham. Op de pagina Deelnemende instellingen vindt u (alfabetisch op plaatsnaam) de bibliotheken en andere erfgoedinstellingen waarvan de krantenverzameling geheel of gedeeltelijk in Abraham werd opgenomen. Voor elke instelling kan op een eenvoudige manier een lijst van beschikbare krantentitels uit de Abraham-databank worden opgevraagd.

11.100 titels

Op dit moment (februari 2021) bevat Abraham zo'n 11.100 krantentitels. Het merendeel is enkel op papier beschikbaar. Circa 900 titels bestaan geheel of gedeeltelijk in microvorm. Van de gedigitaliseerde kranten kunt u zo'n 2.100 titels minstens gedeeltelijk online lezen.

Periode 1800-vandaag

Abraham bevat voorlopig hoofdzakelijk Belgische kranten uit de jaren 1830-1950, de periode die vanuit conserveringsoogpunt cruciaal is. In 2019 werd deze periode uitgebreid van 1800 tot vandaag. Ook Belgische titels die in die tijd in het buitenland werden gepubliceerd, in Belgisch Congo bijvoorbeeld, worden opgenomen. Álle exemplaren komen in aanmerking: wanneer een krantentitel al verscheen vóór 1800, worden ook die nummers in de krantendatabank genoteerd.

  • Dossierpagina
  • |
  • 09-12-2015