Uw collectie toevoegen of aanpassen

Opname in de databank

Indien uw instelling één of meer collecties beheert die in aanmerking komen voor opname in onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken, mag u steeds de gegevens aan ons doorgeven. Download hiervoor het formulier onderaan deze pagina. Wij raden aan om vóór het invullen van dit document de voorwaarden door te nemen om af te toetsen of een collectie voldoet aan de opnamecriteria. Neem bij twijfel gerust contact met ons op.

Aanpassen van gegevens

Om de consistentie van de databank te helpen garanderen, worden alle wijzigingen aan collectiegegevens uitgevoerd door medewerkers van Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Erfgoedbibliotheken die hun gegevens willen actualiseren, kunnen wijzigingen doorgegen via formulier onderaan deze pagina. Het volstaat daarbij alleen die gegevens in te vullen die moeten worden aangepast.

Stapel boekenStapel boekenStapel boekenStapel boekenStapel boeken

Contact opnemen

Voor al uw vragen rond uw collecties in onze collectiewijzer kunt u contact opnemen met de expert collecties. Ingevulde mutatieformulieren mag u versturen naar collectiewijzer@vlaamse-erfgoedbibliotheken.be.

  • Dossierpagina
  • |
  • 15-07-2010