Context

Vlaamse Erfgoedbibliotheek ziet de aanmaak van een repertorium van erfgoedcollecties in Vlaamse bibliotheken en andere erfgoedinstellingen als een belangrijke opdracht. Dit repertorium wordt opgebouwd in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken.

Basisinventarisatie

De basisgegevens over de erfgoedbibliotheekcollecties in de collectiewijzerwerden in 2006 en 2007 verzameld via het project Vlabidoc & Collecties Online, een initiatief van  het Stapel boekenoverlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen, de voorloper van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek, in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV). Hiermee werd voor het eerst gestandaardiseerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie ingezameld over (deel)collecties van erfgoedbibliotheken.

Aanvullingen

Dit initiatief was slechts een eerste stap in het in kaart brengen van het cultureel erfgoed van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen. Het updaten van de huidige informatie en het verder aanvullen van de lacunes is een permanent proces. Onder andere via het masterplan ontsluiting en het masterplan preservering en conservering zullen de komende maanden nieuwe gegevens over de noden en behoeften van Vlaamse erfgoedbibliotheken verzameld en geanalyseerd worden. Wij nodigen collectiebeherende instellingen uit om ook op eigen initatief (aanpassingen aan) collectiegegevens door te geven (zie onder Uw collectie toevoegen of aanpassen).

Samenwerking

Omdat verschillende organisaties in Vlaanderen voor hun cultureel-erfgoedgemeenschap een Stapel boekengelijkaardige opdracht vervullen, is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek steeds bereid hier rond samen te werken. Zo werkt Vlaamse Erfgoedbibliotheek actief samen met FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, rond het stroomlijnen van collectieregistratie binnen de sector. Met het Parcum probeert Vlaamse Erfgoedbibliotheek te komen tot een actieve uitwisseling van collectiegegevens.

Contact opnemen

Voor al uw vragen rond de collectiedatabank kunt u steeds contact opnemen met onze expert collecties.

  • Dossierpagina
  • |
  • 14-07-2010