Advies en informatie

Informatie van de overheid

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid vind je alle benodigde informatie om een aanvraag in te dienen. Om je aanvraag 'in het klad' voor te bereiden kan je het aanvraagformulier ook downloaden.

Voor meer informatie kan je terecht op cultureelerfgoed@vlaanderen.be (inhoudelijke vragen) of op kiosk@vlaanderen.be (technische vragen rond het indienen via KIOSK).

Advies door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken begeleidt en ondersteunt instellingen en organisaties die het kwaliteitslabel willen aanvragen bij hun aanvraag. We namen hiertoe de volgende initiatieven:

 • De organisatie van een infosessie
  Op onze website vind je de presentatie die het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 11 juni 2010 gaf op het Overlegplatform voor erfgoedbibliotheken.
 • De opmaak van een handige leidraad
  Deze geeft toelichting bij de vragen in het aanvraagformulier en bevat nuttige tips om die te beantwoorden. De leidraad kan je op eenvoudig verzoek verkrijgen.

Begeleiding door FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken

FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken organiseren bij voldoende vraag een begeleidingstraject voor organisaties die overwegen om een kwaliteitslabel aan te vragen. Via deze collegagroep kunnen ze met de hulp van (ervarings)deskundigen ingaan op vragen en uitdagingen die ze ontmoeten bij het invullen van het aanvraagformulier. Neem hiervoor contact op met de expert collecties.

  Enkele algemene tips

  • Neem eerst het aanvraagformulier volledig aandachtig door vooraleer je begint met het formuleren van de antwoorden. Sommige onderwerpen worden immers meermaals en vanuit een verschillende invalshoek bevraagd.
  • Antwoord ter zake en vermijd om in herhaling te vallen. Verwijs eventueel naar bijlagen of eerder gegeven antwoorden.
  • Het is belangrijk dat je de acties en initiatieven die je vermeldt kadert binnen je visie en beleid.
  • Vergeet niet om alle essentiële zaken te vermelden. Realisaties, initiatieven en plannen die niet in het aanvraagdossier zijn neergeschreven kunnen niet worden beoordeeld.
  • Geef zoveel mogelijk recente voorbeelden maar grijp indien nodig of relevant gerust terug naar zaken die verder in het verleden werden georganiseerd of aangepakt.
  • Bij een negatief antwoord is het aangeraden om kort toe te lichten wat de reden of oorzaak is en – indien van toepassing – aan te geven welke stappen in de nabije toekomst worden genomen om hieraan tegemoet te komen.
  • Toets je antwoord telkens af aan de criteria.
  • Dossierpagina
  • |
  • 06-06-2010