Advies en informatie

Informatie van de overheid

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Gemeenschap vindt u alle benodigde informatie om een aanvraag in te dienen, waaronder:

 • het aanvraagformulier (digitaal beschikbaar)
 • de handleiding met toelichting over het invullen van uw aanvraagformulier (digitaal beschikbaar)
 • de rol van de visitatiecommissie die de aanvraagdossiers adviseert
 • de wijze van opvolging door het Departement Cultuur, Jeugd en Media

Advies door de Vlaamse Erfgoedbibliotheken

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken wil instellingen en organisaties die het kwaliteitslabel willen aanvragen begeleiden en ondersteunen in hun aanvraag. We namen hiertoe de volgende initiatieven:

 • De organisatie van een infosessie
  Op onze website vindt u de informatieve presentatie die Katrijn van Kerchove van het Departement Cultuur, Jeugd en Media op 11 juni 2010 aan het overlegplatform voor erfgoedbibliotheken heeft gegeven.
 • De opmaak van een handige leidraad
  Deze geeft toelichting bij de vragen in het aanvraagformulier en bevat nuttige tips om die te beantwoorden. De leidraad wordt u op eenvoudig verzoek bezorgd. Neem hiervoor contact op met de coördinator.

Begeleiding door FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken

Jaarlijks organiseren FARO en de Vlaamse Erfgoedbibliotheken een begeleidingstraject voor organisaties die overwegen om een kwaliteitslabel aan te vragen. Via deze collegagroep kunnen ze met de hulp van (ervarings)deskundigen ingaan op vragen en uitdagingen die ze ontmoeten bij het invullen van het aanvraagformulier. Neem hiervoor contact op met de coördinator.

  Enkele algemene tips

  • Neem eerst het aanvraagformulier volledig aandachtig door vooraleer u begint met het formuleren van de antwoorden. Sommige onderwerpen worden immers meermaals en vanuit een verschillende invalshoek bevraagd.
  • Antwoord ter zake en vermijd om in herhaling te vallen. Verwijs eventueel naar bijlagen of eerder gegeven antwoorden.
  • Het is belangrijk dat u de acties en initiatieven die u vermeldt kadert binnen uw visie en beleid.
  • Vergeet niet om alle essentiële zaken te vermelden. Realisaties, initiatieven en plannen die niet in het aanvraagdossier zijn neergeschreven kunnen niet worden beoordeeld.
  • Geef zoveel mogelijk recente voorbeelden maar grijp indien nodig of relevant gerust terug naar zaken die verder in het verleden werden georganiseerd of aangepakt.
  • Bij een negatief antwoord is het aangeraden om kort toe te lichten wat de reden of oorzaak is en – indien van toepassing – aan te geven welke stappen in de nabije toekomst worden genomen om hieraan tegemoet te komen.
  • Toets uw antwoord telkens af aan de criteria.
  • Houd u aan de structuur van het aanvraagformulier (zoals de volgorde van de vragen) maar laat u hier niet al te strikt door leiden. Wilt u informatie kwijt waarvoor geen ruimte of tabel is voorzien? Voeg die dan zelf toe in het document of in bijlage.
  • Dossierpagina
  • |
  • 06-06-2010