Erkenningsteken

Alleen een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die een kwaliteitslabel kreeg toegekend, mag de naam “door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek” dragen en het onderstaande (h)erkenningsteken gebruiken.

Erkenningsteken Erkende Erfgoedbibliotheek

Het erkenningsteken wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht aan de hoofdingang van de erkende erfgoedbibliotheek. De Vlaamse Gemeenschap verwacht dat een erfgoedbibliotheek die een kwaliteitslabel ontvangt, in alle gedrukte en digitale communicatie alsook bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie het erkenningsteken vermeldt.

  • Dossierpagina
  • |
  • 07-06-2010