Procedure

Het kwaliteitslabel is van onbepaalde duur en hoeft dus maar eenmaal aangevraagd te worden. Zolang de collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie
voldoet aan de voorwaarden, behoudt de organisatie haar label.

De kwaliteitslabels worden jaarlijks toegekend. In grote lijnen verloopt de procedure als volgt:

 • Uiterlijk 15 januari bezorg je het Departement Cultuur, Jeugd en Media de aanvraag via de online toepassing KIOSK
 • Uiterlijk 1 februari meldt het Departement of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is.
 • Uiterlijk 1 juni bezorgt het Departement een gemotiveerd advies aan de minister. Dit advies is gebaseerd op:
  • een onderzoek van het departement  i.s.m. experten uit een pool van deskundigen, inclusief een plaatsbezoek, met de bedoeling om de werking van de erfgoedbibliotheek door te lichten en te toetsen aan de voorwaarden
  • een overleg van het Departement met de gemeente of, voor organisaties uit het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad, de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Uiterlijk 1 juli beslist de minister op basis van de adviezen die ze krijgt over het al dan niet toekennen van het kwaliteitslabel.
 • Uiterlijk 15 juli verneemt je de beslissing van de minister.

Een erfgoedbibliotheek die een kwaliteitslabel krijgt toegekend wordt door het Departement opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Meteen na de toekenning mag de erfgoedbibliotheek, onder voorwaarden, het label en het daarbij behorende herkenningsteken gebruiken.

 • Dossierpagina
 • |
 • 06-06-2010