Procedure

Het kwaliteitslabel is van onbepaalde duur en hoeft dus maar éénmaal te
worden aangevraagd. Zolang de collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie
voldoet aan de voorwaarden, behoudt de organisatie haar label.

De kwaliteitslabels worden jaarlijks toegekend. In grote lijnen verloopt de procedure als volgt:

 • Uiterlijk 15 januari bezorgt u het Departement Cultuur, Jeugd en Media het aanvraagformulier. 
 • Uiterlijk 1 februari meldt het Departement u of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is.
 • Uiterlijk 1 juni bezorgt het Departement een gemotiveerd advies aan de minister. Dit advies komt er na:
  • een advies van de visitatiecommisie die het aanvraagdossier bestudeerd en een plaatsbezoek aflegt met de bedoeling om de werking van de erfgoedbibliotheek door te lichten en te toetsen aan de voorwaarden
  • een overleg van het Departement met de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
 • Uiterlijk 15 juli beslist de minister op basis van de adviezen die ze krijgt over het al dan niet toekennen van het kwaliteitslabel.

Een erfgoedbibliotheek die een kwaliteitslabel krijgt toegekend wordt door het agentschap opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties. Meteen na de toekenning mag de erfgoedbibliotheek, onder voorwaarden, het label en het daarbij behorende herkenningsteken gebruiken.

 • Dossierpagina
 • |
 • 06-06-2010