Toezicht

Een collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie mag het kwaliteitslabel dragen zolang ze voldoet aan de voorwaarden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media houdt toezicht op erkende erfgoedbibliotheken op basis van:

  • een door de organisatie ingediend jaarverslag dat bestaat uit een beknopt inhoudelijk verslag en een beknopt overzicht van de kosten en opbrengsten (te bezorgen aan cultureelerfgoed@vlaanderen.be als word- of pdf-bestand)
  • een evaluatie die minstens eenmaal per vijf jaar wordt gehouden om de werking van de organisatie te toetsen aan de voorwaarden en criteria

Verder verwacht de Vlaamse Gemeenschap dat een erfgoedbibliotheek die een kwaliteitslabel ontvangt, in alle gedrukte en digitale communicatie alsook bij elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie het (h)erkenningsteken vermeldt.

  • Dossierpagina
  • |
  • 06-06-2010