Bestuur

De Vlaamse erfgoedbibliotheek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die bestaat uit de volgende leden:

  • de stad Antwerpen
  • de Universiteit Antwerpen
  • de stad Brugge
  • de Universiteit Gent
  • de KU Leuven
  • de stad Hasselt
  • de heer Melvyn Collier
  • de heer Pierre Delsaerdt
  • de heer Bruno Vermeeren
  • de heer Jeroen Walterus
  • mevrouw Lieve Watteeuw

Volgens de statuten heeft ze drie bestuursorganen:

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de vzw is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de besturen van elke partnerbibliotheek, een vertegenwoordiger van FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) en van de VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief  en Documentatie), en enkele experten.

De Algemene Vergadering is momenteel als volgt samengesteld:

  • Martine Balcer (Bibliotheek Hasselt Limburg) als vertegenwoordiger van de stad Hasselt
  • Melvyn Collier als expert
  • Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent) als vertegenwoordiger van de Universiteit Gent
  • Pierre Delsaerdt als expert
  • Maartje De Wilde (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) als vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen
  • Trudi Noordermeer (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) als vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen
  • An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) als vertegenwoordiger van de stad Antwerpen
  • Koen Calis (Openbare Bibliotheek Brugge) als vertegenwoordiger van de stad Brugge
  • Ludo Vandamme (Openbare Bibliotheek Brugge) als vertegenwoordiger van de stad Brugge
  • Marleen Vandenreyt (Bibliotheek Hasselt Limburg) als vertegenwoordiger van de stad Hasselt
  • Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) als vertegenwoordiger van de stad Antwerpen
  • Hilde Van Kiel (KU Leuven Bibliotheken) als vertegenwoordiger van de Universiteit Leuven
  • Sylvia Van Peteghem (de Universiteitsbibliotheek Gent) als vertegenwoordiger van de Universiteit Gent
  • Bruno Vermeeren, als vertegenwoordiger van de VVBAD
  • Jeroen Walterus, als vertegenwoordiger van FARO
  • Lieve Watteeuw als expert

Waarnemers zijn:

  • Jessica Jacobs
  • Johan Eeckeloo
  • Katrien Weyns

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek bestaat uit de directeurs of hoofdbibliothecarissen van de zes partnerbibliotheken, aangevuld met een of meerdere bestuurders met expertise op het terrein van erfgoedbibliotheken of op een van de domeinen waarop de Vlaamse Erfgoedbibliotheek zich toelegt.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • Martine Balcer (als vertegenwoordiger niet-bestuurder van de provincie Limburg)
  • Melvyn Collier (als expert)
  • Pierre Delsaerdt (als expert)
  • Trudi Noordermeer (als vertegenwoordiger niet-bestuurder van de Universiteit Antwerpen)
  • An Renard (als vertegenwoordiger niet-bestuurder van de stad Antwerpen)
  • Koen Calis (als vertegenwoordiger niet-bestuurder van de stad Brugge)
  • Hilde Van Kiel (als vertegenwoordiger niet-bestuurder van de KU Leuven)
  • Sylvia Van Peteghem (als vertegenwoordiger niet-bestuurder van de Universiteit Gent)
  • Bruno Vermeeren (als expert)


      De voorzitter van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de hoofdbibliothecarissen en directeurs van de zes partnerbibliotheken

      De Raad van Bestuur bepaalt het beleid van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Ze verzekert de afstemming van de verschillende initiatieven van de vzw en waakt erover dat de projecten binnen het algemene beleid van de organisatie blijven passen. Dit bestuur duidt ook de vertegenwoordigers aan die namens de Vlaamse Erfgoedbibliotheek deel uit maken van externe advies-, bestuurs- en/of overlegorganen.

      Dagelijks Bestuur

      De Raad van Bestuur delegeert de lopende zaken en het dagelijks bestuur van de vereniging aan het Dagelijks Bestuur. Dat is onder meer verantwoordelijk voor het financieel beheer, het personeelsbeleid, de uitstippeling en voorbereiding van beleidsbeslissingen en de uitvoering en opvolging van beslissingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

      Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

      De coördinator a.i David Coppoolse treedt samen met de voorzitter op als aanspreekpunt en gezicht van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 

        • Dossierpagina
        • |
        • 24-10-2013