Bewaarbibliotheek

Automatische compactus - Provinciale Bibliotheek Limburg

In zijn rapport Bewaarbibliotheken in Vlaanderen. Ideeën voor een beleid ter zake heeft Ludo Simons voor het eerst geprobeerd om het begrip 'bewaarbibliotheek' te definiëren. Hij omschreef dit als volgt:

Een bewaarbibliotheek is een bibliotheek die een cultureel en / of wetenschappelijk belangrijk documentair patrimonium van geschreven en gedrukte publicaties (handschriften, boeken en periodieken), gedigitaliseerde en elektronische publicaties en publicaties op andere dragers bewaart (en eventueel aanvult), beheert, bibliografisch ontsluit en (in mindere of meerdere mate) beschikbaar stelt. Ook bibliotheken met slechts één of enkele van de hier genoemde documentsoorten kunnen bewaarbibliotheken zijn. De bewaarfunctie kan ofwel de uitsluitende opdracht van de bibliotheek zijn (bewaarbibliotheken stricto sensu), of een gedeelte van de opdracht van de bibliotheek (bibliotheken die ook een bewaarcollectie beheren). De laatste kunnen we desgewenst ‘partiële’ bewaarbibliotheken noemen.

Onder invloed van het nieuwe erfgoeddiscours spreken we tegenwoordig liever over een erfgoedbibliotheek.

  • Dossierpagina
  • |
  • 19-05-2010