Bibliotheek Hasselt Limburg

Voorgevel Bibliotheek Hasselt Limburg

Bibliotheek Hasselt Limburg is een erkende Vlaamse erfgoedbibliotheek. Het Infopunt Erfgoed is een regionaal ankerpunt voor bewaring en publieksgerichte ontsluiting van erfgoedcollecties, in het bijzonder de Collectie Limburgensia en de Collectie Oude Drukken en Handschriften, met meer dan 875.000 materialen. Bibliotheek Hasselt Limburg stelt haar collecties en archieven ook ten dienste van historisch en wetenschappelijk onderzoek.

Bibliotheek Hasselt Limburg is daarnaast de grootste openbare en wetenschappelijke bibliotheek in de provincie Limburg. Naast een aanbod van meer dan 700.000 materialen (boeken, cd's, dvd's, kranten, tijdschriften, databanken, ...) voor verschillende doelgroepen biedt de bibliotheek ook een ruime dienstverlening aan: studieplekken, digitale bibliotheek, gratis wifi, interbibliothecair leenverkeer, …

Met haar uitgebreide collectieaanbod en gespecialiseerde educatieve werking is Bibliotheek Hasselt Limburg een belangrijke partner van het hoger onderwijs in de provincie Limburg.

Meer informatie

  • Dossierpagina
  • |
  • 24-10-2013