Cultureel-erfgoedgemeenschap

Magazijnier - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

In het Cultureel-erfgoeddecreet dat aan de basis ligt van de oprichting van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek duikt regelmatig het woord 'cultureel-erfgoedgemeenschap' op. Dat werd ontleend aan de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving (Faro, 27 oktober 2005).

Met dit begrip wordt verwezen naar een groep organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan specifieke aspecten van het cultureel erfgoed en die deze aspecten wensen door te geven aan toekomstige generaties. Ieder van ons behoort, bewust of onbewust, tot één of meerdere cultureel-erfgoedgemeenschappen op basis van een specifieke interesse, passie of zorg. Cultureel-erfgoedorganisaties hebben binnen zo'n gemeenschap vaak een ankerfunctie of een voorbeeldrol.

De leden van de cultureel-erfgoedgemeenschap van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek vinden elkaar rond de interesse en zorg voor het typografisch erfgoed in al zijn diversiteit. Om die reden wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek ook een aanspreekpunt zijn voor boekhistorici, restauratoren-conservatoren van boek, band en papier, bibliofielen, enzovoort. Maar ons primaire doelpubliek zijn de beheerders of medewerkers van bewaar- of erfgoedbibliotheken waarvan de collecties in zekere mate toegankelijk zijn voor de gemeenschap.

Om voeling te houden met wat er leeft binnen onze cultureel-erfgoedgemeenschap organiseert de Vlaamse Erfgoedbibliotheek jaarlijks een overlegplatform voor alle erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010