Doelstellingen

De opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek staan duidelijk omschreven in artikel 78 van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012. Diezelfde doelstellingen werden ook opgenomen in de statuten van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Daarin worden ze als volgt geformuleerd:

  • een gecoördineerd collectiebeleid te ontwikkelen voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen, in het bijzonder voor Flandrica;
  • expertise over de bewaring van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en ter beschikking te stellen;
  • expertise over de digitalisering van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken op te bouwen en ter beschikking te stellen;
  • het duurzaam bewaren, toegankelijk maken en verspreiden van cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken in digitale vorm te ondersteunen;
  • cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken bibliografisch te ontsluiten en expertise daarover te verspreiden;
  • cultureel-erfgoedcollecties van erfgoedbibliotheken cultureel te ontsluiten.

Al die initiatieven hebben betrekking op de hele cultureel-erfgoedgemeenschap van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Deze lange-termijndoelstellingen verwezenlijken zal niet kunnen in één beleidsperiode. Meerdere beleidsperiodes zullen nodig zijn voor de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de volledige sector om een duidelijke positie in Vlaanderen en in internationale netwerken te verwerven.

 

Boekbanden met goudstempeling - Universiteitsbibliotheek Leuven

  • Dossierpagina
  • |
  • 25-05-2010