Missie en visie

Onze missie

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken verbindt erfgoedbibliotheken en andere organisaties die bibliothecair erfgoed beheren in Vlaanderen en Brussel. 

We versterken hen in de professionele uitvoering van de erfgoedfuncties door te bouwen aan expertisenetwerken, door het vergroten van de kennis over en zichtbaarheid van dit erfgoed en door samen met de sector te werken aan gedeelde oplossingen.

Zo dragen we bij tot duurzaam bewaard en vrij toegankelijk bibliothecair erfgoed dat iedereen in onze meerstemmige samenleving inzicht, inspiratie en beleving verschaft.

Onze visie

Vlaanderen bezit rijke collecties geschreven, gedrukte en digitale publicaties zoals handschriften, boeken, kranten, tijdschriften, kaarten en plannen, prenten en bladmuziek. Dat bibliothecair erfgoed wordt beheerd door erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen, musea, erfgoedverenigingen en door organisaties die erfgoedbeheer niet als kerntaak hebben. Als Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunen en verenigen we dit diverse veld rond de specifieke uitdagingen die zich stellen bij het beheer van bibliothecair erfgoed, met speciale aandacht voor actoren die moeite hebben om dat erfgoed goed te omkaderen. 

Als dienstverlenende organisatie zetten we ons in voor de realisatie van een dynamisch bibliothecair erfgoedveld dat zich kenmerkt door: 

 1. Verbinding. Beheerders van bibliothecair erfgoed kunnen elkaar ontmoeten en inspireren. Ze voelen zich ondersteund door elkaar en door het brede erfgoedveld.
 2. Collectiekennis. De omgang met bibliothecaire collecties in Vlaanderen wordt versterkt door ze steeds beter in kaart te brengen.
 3. Collectieontwikkeling. Erfgoedbeheerders verzamelen Vlaams bibliothecair erfgoed op een coherente manier, met aandacht voor participatie en diversiteit.
 4. Expertise. Alle beheerders van bibliothecair erfgoed kunnen de nodige kennis- en vaardigheden verwerven om op een professionele manier zorg te dragen voor hun collecties.
 5. Vindbaarheid. De rijke collecties bibliothecair erfgoed zijn goed zichtbaar voor collectiebeheerders, onderzoekers en liefhebbers in binnen- en buitenland.
 6. Toegankelijkheid. Het gebruik van het Vlaamse bibliothecaire erfgoed is gemaximaliseerd door een optimale digitale en fysieke terbeschikkingstelling.

Deze waarden staan daarbij voor ons centraal:

 1. Openheid. Bij onze initiatieven is er ruimte voor alle organisaties die bibliothecair erfgoed beheren. Die openheid is ook weerspiegeld in onze bestuurs- en projectorganen.
 2. Samenwerking. We gaan voor gedeelde oplossingen voor gedeelde uitdagingen. Zo overstijgen we samen met collectiebeheerders en andere intermediairen de mogelijkheden van individuele organisaties.
 3. Deskundigheid. Ons team combineert een grondige kennis van de sector van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel met expertise over bibliothecair erfgoed. We versterken onze initiatieven door het betrekken van een breed netwerk van specialisten in Vlaanderen en daarbuiten.
 4. Duurzaamheid. De gedeelde instrumenten die we ontwikkelen zijn essentieel voor efficiënt, innovatief en toekomstgericht beheer van het Vlaams bibliothecair erfgoed. We houden ze duurzaam ter beschikking van collectiebeheerders en de erfgoedgemeenschappen.

Onze partners

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken vzw ondersteunt alle Nederlandstalige organisaties in Vlaanderen en Brussel die bibliothecair erfgoed beheren, zowel professioneel als op vrijwillige basis. Deze groep omvat erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen, musea, erfgoedverenigingen en organisaties die erfgoedbeheer niet als kerntaak hebben. Want ook organisaties uit andere maatschappelijke domeinen beheren bibliothecair erfgoed: onderwijsinstellingen, bedrijven, heemkringen en religieuze instellingen.

Per initiatief zoeken we de juiste partners, voor wie de samenwerking toegevoegde waarde heeft voor hun erfgoedwerking of waaraan ze kunnen bijdragen vanuit hun expertise. We doen dat zo breed en laagdrempelig mogelijk. Naast collectiebeherende organisaties gaat het over specialisten van buitenlandse bibliotheken, academici binnen en buiten Vlaanderen en andere intermediaire organisaties, zoals FARO, meemoo, erfgoedcellen, landelijke dienstverleners, thematische en lokale netwerken en VVBAD. Met deze laatste groep stemmen we regelmatig af om tot een wederzijds versterkend aanbod te komen.

Ons team

Ons deskundig en gedreven team bestaat uit experten en projectmedewerkers, ondersteund door stagiairs. Contacteer hen gerust met vragen!

 • Dossierpagina
 • |
 • 23-02-2023