Netwerk

Uitgeversbanden - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is opgericht als een netwerkorganisatie. Netwerken zijn horizontale structuren die onafhankelijke organisaties met elkaar laten communiceren. De partners vinden elkaar in een gemeenschappelijk doel en delen kennis om dit doel te bereiken. Netwerken zijn vrijwillig en kennen geen hiërarchie; het is vooral belangrijk dat de verschillende componenten elkaar aanvullen en versterken. Om die reden bestaat de vzw uit zes diverse, geografisch verspreide en representatieve erfgoedbibliotheken waarvan enkele ook verankerd zijn in de academische wereld.

Elk van die partnerbibliotheken is erkend door de Vlaamse overheid en bezit ook specifieke collecties en - daarmee samenhangend - een bepaalde kennis, expertise en ervaring die binnen het netwerk verder versterkt en aangevuld wordt. Zo beschikt het netwerk over de nodige know-how met betrekking tot alle basisfuncties van een erfgoedbibliotheek:

  • collectiebeleid (actief, passief, schenkingen, …)
  • behoud en beheer (preservering, conservering, calamiteitenplanning, ontsluiting, digitalisering …)
  • publiekswerking (tentoonstellingen, boeken, webpresentaties, educatie, lezingen, …)
  • wetenschappelijk onderzoek (catalografie, boekgeschiedenis, conservering, …).

Opzet is (de expertise binnen) dit netwerk én de netwerken van de aangesloten organisaties maximaal in te zetten om het veld van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen te ondersteunen en te versterken. De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek treedt daarbij op als kennismakelaar.

  • Dossierpagina
  • |
  • 07-06-2010