Ontstaansgeschiedenis

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken (toen nog Vlaamse Erfgoedbibliotheek) werd in 2008 opgericht als netwerk van erfgoedbibliotheken van zes diverse, representatieve bibliotheken uit de verschillende Vlaamse provincies. Dit was een belangrijke stap in het op de kaart zetten van erfgoedbibliotheken, naast musea en archieven. Samen met het kwaliteitslabel ‘erkende erfgoedbibliotheek’ was dit het startschot voor de structurele inbedding van erfgoedbibliotheken in het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid.

Sinds 2019 wordt de organisatie gesubsidieerd als landelijke organisatie met een dienstverlenende rol binnen het cultureel-erfgoeddecreet. Dit ging gepaard met een verbreding van onze dienstverlening naar nog meer beheerders van bibliothecair erfgoed.

De partnerbibliotheken uit 2008

Logo Stad Antwerpen (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Universiteit Antwerpen
Logo Stad Brugge
Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience

Antwerpen 

Universiteitsbibliotheek
Antwerpen

Openbare Bibliotheek
Brugge

  

Logo Bibliotheek Hasselt Limburg

Logo KU Leuven Bibliotheken

Universiteitsbibliotheek
Gent

Bibliotheek Hasselt Limburg

KU Leuven Bibliotheken

 

Elk van deze partnerbibliotheken ontplooit een werking die past in de hedendaagse praktijk en theorie van de informatie- en bibliotheekwetenschap. Elkeen bezit ook specifieke collecties en — daarmee samenhangend — een bepaalde expertise met betrekking tot alle basisfuncties van een erfgoedbibliotheek. Alle partnerbibliotheken ontvingen voor hun kwaliteitsvolle werking het label 'Erkende Erfgoedbibliotheek' van de Vlaamse overheid.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010