Openbare Bibliotheek Brugge

Voorgevel openbare Bibliotheek BruggeDe Openbare Bibliotheek Brugge is een netwerk van dertien bibliotheekvestigingen, waaronder de hoofdbibliotheek Biekorf. Die is zowel openbare als erfgoedbibliotheek. Haar oorsprong ligt in de Franse tijd, toen met de geconfisqueerde collecties van abdijen en kloosters een openbare wetenschappelijke bibliotheek werd uitgebouwd bij de Ecole Centrale te Brugge. In 1804 werd de instelling een stadsbibliotheek die in de twintigste eeuw versmolt met de traditie van de volksbibliotheken tot de huidige openbare bibliotheek: een gastvrij huis met vele kamers.

Als erfgoedbibliotheek beheert ze een rijk en divers patrimonium: middeleeuwse handschriften, incunabelen, oude drukken, het Guido Gezellearchief en andere verzamelingen. Zonder zich te beperken tot de eigen stad speelt lokale geschiedenis een belangrijke rol, zowel in het accent op Brugensia bij de collectieontwikkeling als in de nauwe samenwerking met andere lokale erfgoedpartners.

De collecties worden actief gepromoot via de website van de bibliotheek en via speciale sites als www.historischebronnenbrugge.be en www.gezelle.be. De erfgoedkoffer is een succesvol project voor jongeren. Het brede publiek kan kennis maken met de collecties via tentoonstellingen. Vorsers kunnen er tijdens de ruime openingstijden terecht voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

  • Dossierpagina
  • |
  • 24-10-2013