Organisatie

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunt organisaties die bibliothecaire erfgoedcollecties beheren in Vlaanderen en Brussel bij de uitvoering van hun erfgoedfuncties. Daaronder zijn de negen erkende erfgoedbibliotheken, maar minstens 160 andere organisaties beheren ook bibliothecair erfgoed. 

We krijgen voor deze werking subsidies van de Vlaamse overheid als 'organisatie met een landelijke dienstverlenende rol' binnen het Cultureelerfgoeddecreet. Samen met tien andere landelijke dienstverleners, FARO, meemoo en de Werkplaats Immaterieel Erfgoed ondersteunen we de brede erfgoedsector.

Bibliothecair erfgoed

Vlaamse bibliotheekcollecties zijn van ongekend niveau. Het centraal gelegen Vlaanderen speelde een veelzijdige rol in de Europese geschiedenis en dat liet rijke sporen na op onze boekenplanken. In de middeleeuwen produceerde onze regio schitterende verluchte handschriften. In de vroegmoderne periode was Vlaanderen een hoogstaand centrum van de boekproductie. De persvrijheid in het moderne België zorgde voor een buitengewoon divers aanbod aan kranten en tijdschriften. Vlaamse erfgoedinstellingen beheren dan ook bibliothecair erfgoed van internationaal belang.

Onder bibliothecair erfgoed verstaan we cultureel erfgoed van geschreven, gedrukte en born-digital publicaties. Denk daarbij ook aan strips, kaarten en plannen, e-books en bladmuziek. De collecties zijn ontstaan in alle tijdsperiodes en bestaan uit diverse dragers, zoals perkament, papier of digitale bestanden. Ze bevatten werken over alle mogelijke onderwerpen. Naast inhoudelijke en materiaaltypische diversiteit onderscheidt bibliothecair erfgoed zich door omvangrijke collecties, die hun belang vaak ontlenen aan hun herkomst en samenstelling. Tot slot zijn deze gelaagde erfgoedobjecten zowel informatiebron als materieel object, waardoor stukken met eenzelfde inhoud toch een andere erfgoedwaarde kunnen hebben.

De Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken brengt het landschap van het bibliothecair erfgoed in kaart.

Dienstverlening

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken ondersteunt en versterkt de sector door haar expertise en overkoepelende blik. Kennisuitwisseling, samen zoeken naar oplossingen en samenwerking zijn hierbij cruciaal. Onze ondersteuning is voor kleine en grote spelers blijvend relevant.

We ontwikkelen onze diensten samen met collectiebeherende organisaties en in wisselwerking met andere gespecialiseerde organisaties binnen en buiten de cultureel-erfgoedsector, ook in het buitenland. We doen dit zo laagdrempelig mogelijk om iedereen de kans te geven te participeren. Vanuit deze bundeling van krachten werken we aan een groeiend draagvlak voor en een sterkere verankering van bibliothecair erfgoed in onze samenleving.

  • Dossierpagina
  • |
  • 25-02-2014