Overlegplatform

Erfgoedbibliotheken Vlaanderen

Op 1 april 2005 richtten verschillende actoren uit het erfgoedveld het Platform Overleg Bewaarbibliotheken op. In de stuurgroep van dit project zetelden vertegenwoordigers van een aantal belangrijke erfgoedbibliotheken, van relevante erfgoed- en beroepsorganisaties en van de overheid.  In de zomer van 2005 werd besloten om het project om te dopen tot Erfgoedbibliotheken Vlaanderen en als intersectorale commissie op te nemen in de werking van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD).

Het initiatief dat kon rekenen op de steun van de Vlaamse Gemeenschap had verschillende doelstellingen:

 • de zichtbaarheid van de erfgoedbibliotheken bevorderen
 • het overleg tussen erfgoedbibliotheken en de samenwerking in het brede erfgoedveld stimuleren
 • ijveren voor structurele ondersteuning inzake erfgoedbibliotheken

In de stuurgroep van dit overlegplatform Erfgoedbibliotheken Vlaanderen zetelden vertegenwoordigers van een aantal belangrijke erfgoedbibliotheken, van relevante erfgoed- en beroepsorganisaties en van de overheid.

 

Handschrift - Openbare Bibliotheek Brugge

Initiatieven

De stuurgroep nam in zijn korte bestaansperiode verschillende initiatieven:

 • een sensibiliserende actie op 28 augustus 2005 op de Cultuurmarkt in Antwerpen
 • de organisatie van de studienamiddag En wat met ons boekenerfgoed? De toekomst van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen op 8 november 2005 op de Boekenbeurs in Antwerpen
 • de opstart van de publicatiereeks Armarium, met de uitgave van
 • de medewerking aan de uitgave van een speciaal nummer rond erfgoedbibliotheken van
 • de registratie, i.s.m. de VVBAD en Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV), van collectiegegevens van bewaarbibliotheken in Vlaanderen en Brussel in Vlabidoc
 • de realisatie van de reizende tentoonstelling Het Dagelijks Boek en de bijbehorende website

Toen in de loop van 2008 duidelijk werd dat er met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet een kader zou worden gecreëerd voor een Vlaamse Erfgoedbibliotheek, werd de werking van het platform op een laag pitje gezet om de oprichting van de gelijknamige vzw zo goed mogelijk voor te bereiden.

In 2010 kreeg het overlegplatform een nieuw leven als forum voor dialoog, informatie-uitwisseling en samenwerking voor de sector van erfgoedbibliotheken.

 • Dossierpagina
 • |
 • 27-05-2010