Partnerbibliotheken

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken dat werd opgericht door zes diverse, representatieve bibliotheken uit de verschillende Vlaamse provincies waarvan enkele ook verankerd zijn in de academische wereld.

Deze partnerbibliotheken zijn:

Logo Stad Antwerpen (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Logo Universiteit Antwerpen Logo Stad Brugge
Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience

Antwerpen 

Universiteitsbibliotheek
Antwerpen

Openbare Bibliotheek
Brugge
Logo Universiteitsbibliotheek Gent Logo Bibliotheek Hasselt Limburg

Logo KU Leuven Bibliotheken

Universiteitsbibliotheek
Gent

Bibliotheek Hasselt Limburg

KU Leuven Bibliotheken

 

Elk van deze partnerbibliotheken ontplooit een werking die past in de hedendaagse praktijk en theorie van de informatie- en bibliotheekwetenschap. Elkeen bezit ook specifieke collecties en — daarmee samenhangend — een bepaalde expertise met betrekking tot alle basisfuncties van een erfgoedbibliotheek. Alle partnerbibliotheken ontvingen voor hun kwaliteitsvolle werking het label 'Erkende Erfgoedbibliotheek' van de Vlaamse overheid.

In de realisatie van het doel, het beleidsplan en de beheersovereenkomst van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek spelen de partnerbibliotheken een grote rol. Al naargelang het project en de vereiste expertise of ondersteuning leveren ze de nodige logistieke, personele en financiële bijdragen. Daarbij merken we op dat de samenwerking zich niet hoeft te beperken tot de partnerbibliotheken en dat niet alle partnerbibliotheken tegelijkertijd bij dezelfde acties betrokken moeten zijn.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010