Universiteitsbibliotheek Antwerpen

Gevel van de Universiteitsbibliotheek Antwerpen

De Universiteitsbibliotheek van Antwerpen is een moderne wetenschappelijke bibliotheek die de informatiebehoeften van studenten en onderzoekers ondersteunt met een ruime collectie papieren en digitale materialen. Er is een bibliotheeklocatie op elk van de vier campussen van de Universiteit Antwerpen. De Antwerpse Universiteitsbibliotheek is ook een bewaarbibliotheek met een genereus aanbod aan waardevolle collecties.

De afdeling Bijzondere Collecties, gehuisvest in de Bibliotheek Humane en Sociale Wetenschappen op de Stadscampus, bestaat hoofdzakelijk uit oude drukken: boeken, tijdschriften, pamfletten, ordonnanties, atlassen, kaarten, etc. uitgegeven vóór 1830. Daarnaast is er een collectie bijzondere moderne drukken met bibliofiele uitgaven, facsimile’s en uitgeversbanden. De bibliotheek beschikt over een collectie moderne handschriften en typoscripten (o.a. van Louis Paul Boon en Gerard Walschap) en een unieke collectie historische prenten over de stad Antwerpen.

De Antwerpse Universiteitsbibliotheek herbergt bovendien de gespecialiseerde bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap. De belangrijkste missie van deze onderzoeksgroep is het materieel en immaterieel patrimonium rond de geschiedenis van het godsdienstig leven in de Nederlanden tot 1750 te bewaren, te onderzoeken en verder te ontwikkelen.

Meer informatie

  • Dossierpagina
  • |
  • 24-10-2013