Voorgeschiedenis

De oprichting van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek is er niet zomaar gekomen. Er ging een reeks onderzoeken aan vooraf die als opzet hadden om de noden en behoeften van bewaarbibliotheken in Vlaanderen beter te leren kennen. Daarnaast werkten de partners die uiteindelijk in 2008 de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek boven de doopvont hielden al enkele jaren constructief samen binnen een informeel overlegplatform.

  • Dossierpagina
  • |
  • 19-05-2010