Vzw

Leden van de vereniging en het team in 2018

De Vlaamse erfgoedbibliotheken is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die bestaat uit de volgende leden:

Rechtspersonen

 • de stad Antwerpen
 • de Universiteit Antwerpen
 • de stad Brugge
 • de stad Hasselt
 • de Universiteit Gent
 • de KU Leuven

Natuurlijke personen

 • Johan Eeckeloo
 • Jelena Dobbels
 • Mathijs Lamberigts
 • Jessica Jacobs
 • Katrien Weyns

Volgens de statuten heeft ze drie organen:

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de vzw is samengesteld uit twee vertegenwoordigers van de leden-rechtspersonen plus de natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging:

 • Martine Balcer (Bibliotheek Hasselt Limburg) als vertegenwoordiger van de stad Hasselt
 • Marleen Vandenreyt (Bibliotheek Hasselt Limburg) als vertegenwoordiger van de stad Hasselt
 • Peter Thoelen (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) als vertegenwoordiger van de stad Antwerpen
 • Steven Van Impe (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) als vertegenwoordiger van de stad Antwerpen
 • Hilde Van Kiel (KU Leuven Bibliotheken) als vertegenwoordiger van de Universiteit Leuven
 • Ward De Pril (KU Leuven Bibliotheken) als vertegenwoordiger van de Universiteit Leuven
 • Koen Calis (Openbare Bibliotheek Brugge) als vertegenwoordiger van de stad Brugge
 • Katelijne Vercaemer (Openbare Bibliotheek Brugge) als vertegenwoordiger van de stad Brugge
 • Dries Moreels (Universiteitsbibliotheek Gent) als vertegenwoordiger van de Universiteit Gent
 • Hendrik Defoort (Universiteitsbibliotheek Gent) als vertegenwoordiger van de Universiteit Gent
 • Rik Van Daele  (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) als vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen
 • Maartje De Wilde (Universiteitsbibliotheek Antwerpen) als vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen
 • Herman Janssens (Abdij van Averbode)
 • Johan Eeckeloo (Conservatorium Brussel)
 • Jelena Dobbels (FARO)
 • Jessica Jacobs (VVBAD)
 • Katrien Weyns (KADOC)
 • Mathijs Lamberigts
 • Nele Provoost (Erfgoedcel CO7)
 • Sara Lammens (KBR)
 • Willy Van der Vijver (Stadsarchief Mechelen)

Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken bestaat uit de directeurs of hoofdbibliothecarissen van de zes partnerbibliotheken (als vaste vertegenwoordigers van hun rechtspersoon) en tot bestuurders verkozen natuurlijke personen:

 • Mathijs Lamberigts
 • Martine Balcer (als vaste vertegenwoordiger van de stad Hasselt), ondervoorzitter
 • Hilde Van Kiel (als vaste vertegenwoordiger van de KU Leuven)
   • Koen Calis (als vaste vertegenwoordiger van de stad Brugge)
   • Johan Eeckeloo
   • Jessica Jacobs
   • Dries Moreels (als vaste vertegenwoordiger van de Universiteit Gent)
   • Peter Thoelen (als vaste vertegenwoordiger van de stad Antwerpen)
   • Rik Van Daele (als vaste vertegenwoordiger van de Universiteit Antwerpen)

   Het bestuursorgaan bepaalt het beleid van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken. Ze verzekert de afstemming van de verschillende initiatieven van de vzw en waakt erover dat de projecten binnen het algemene beleid van de organisatie blijven passen. Dit bestuur duidt ook de vertegenwoordigers aan die namens de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken deel uit maken van externe advies-, bestuurs- of overlegorganen.

   Dagelijks bestuur

   Het bestuursorgaan delegeert de lopende zaken en het dagelijks beheer van de vereniging aan het dagelijks bestuur. Dat is ondermeer verantwoordelijk voor het financieel beheer, het personeelsbeleid, de voorbereiding van beleidsbeslissingen en de uitvoering en opvolging van beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergaderingen.

   Het dagelijks bestuur bestaat uit:

   • de voorzitter: Mathijs Lamberigts
   • de ondervoorzitter: Martine Balcer
   • de penningmeester: Hilde Van Kiel

   Contact

   Voor bestuurszaken kan je contact opnemen met:

   • Dossierpagina
   • |
   • 24-10-2013