Publicaties van en over de STCV

Publicaties van de STCV

Schepper, Susanna De. "De gevleugelde schildpad vliegt gestaag verder." De Boekenwereld 34, no. 3 (2018): 20-25.

The STCV Method. A Practical Framework for Analytical Bibliography of Hand Press Books. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek, 2015.

De bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen. Short Title Catalogus Vlaanderen. Antwerpen: Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, 2014.

Lanoye, Diederik. "De Mechelse drukpers voor 1800." Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 (2009): 131-150.

Van Impe, Steven, and Jan Bos. "Romein en gotisch in zeventiende-eeuws drukwerk. Een voorbeeldonderzoek voor het gebruik van de STCN en STCV." De Zeventiende Eeuw 22, no. 2 (2006): 283-297.

Van Impe, Steven. "Short Title Catalogus Vlaanderen." lib.UGent.be. Nieuwsbrief van de Universiteitsbibliotheek Gent (2006).

Van Impe, Steven. "Honderd boeken uit 1621 in de Short Title Catalogus Vlaanderen." Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis LX (2006) (2006): 151-180.

Van Impe, Steven, and Goran Proot. "Systematiek, samenwerking en duurzaamheid: sleutelbegrippen van het STCV-project." Bibliotheek- & archiefgids 81, no. 6 (2005): 35-38.

Proot, Goran. "Ergebnisse des Short Title Catalogus Vlaanderen: die erste Phase (2000-2003)." Kirchliches BUch- und Bibliothekswesen 5 (2004): 227-249.

Proot, Goran. De STCV Nieuwsbrief: een veelzijdig instrument voor publiekswerking in de sector van het oude boek., 2005.

Adresboek. Zeventiende-eeuwse drukkers, uitgevers en boekverkopers in Vlaanderen In Uitgaven van de Vereniging der Antwerpse Bibliofielen. Vierde reeks, Edited by Koen De Vlieger-De Wilde. Vol. 1. Antwerpen, 2004.

Proot, Goran. "De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument." Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde XIV (2004): 233-254.

Proot, Goran. "De Short Title Catalogus Vlaanderen. Voorstelling van een veelzijdig onderzoeksinstrument." In Boekgeschiedenis in Vlaanderen. Nieuwe instrumenten en benaderingen. Handelingen van het Contactforum gehouden te Brussel, 28 november 2003, edited by Pierre Delsaerdt and Koen De Vlieger-De Wilde, 15-32. Brussel, 2004.

van Rossem, Stijn. "STCV: typografisch erfgoed on line." Ex officina 16, no. 2 (2003): 1.

van Rossem, Stijn, Goran Proot, and Pierre Delsaerdt. "The Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV): The Bibliography of Seventeenth-Century Books in Flanders." Quaerendo 33, no. 3-4 (2003): 336-354.

van Rossem, Stijn, Goran Proot, and Pierre Delsaerdt. "De Short Title Catalogus Vlaanderen (STCV): de bibliografie van het zeventiende-eeuwse boek in Vlaanderen." De Gulden Passer 81 (2003): 201-217.

Proot, Goran, and Stijn van Rossem. "Grey areas in book historical research. Can international co-operation offer a practical solution?" In Books beyond frontiers: the need for international collaboration in national retrospective bibliography (CERL Papers III), edited by David J. Shaw., 2003.

Delsaerdt, Pierre. "STCV on line." VVBAD Info (2003).

Depuydt, Joost, and Goran Proot. "De STCV: aanpak en eerste resultaten." Informatiebulletin van de Koninklijke Bibliotheek van België (2000).

Publicaties over de STCV

"STCV 1000 nieuwe afbeeldingen rijker dankzij Stadsarchief Turnhout." Vlaamse stam : tijdschrift voor familiegeschiedenis 57, no. 1 (2021): 112.

Maes, Laura. "Twintig jaar STCV." META. Tijdschrift voor bibliotheek & archief, no. 8 (2020): 16-20.

Van de Vijver, Willy. "'Gedrukte Stad'. STCV en de Stedelijke Erfgoedbibliotheek Mechelen." Info. Mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie 36 (2010): 8-13.

Verkruysse, P. J. "Kortetitelcatalogi of kortetitelbibliografieën? De STCV en de STCN onder de loep." De boekenwereld 22, no. 5 (2006): 358-365.

Verschoore, Nicole. "Lettre de Flandre: l'inventaire descriptif des éditions du XVIIe siècle." La revue générale 139, no. 1 (2004): 86-89.

Proot, Goran. De user tasks van de STCV doorgelicht: worden de aanbevelingen van de FRBR toegepast?. Antwerpen, 2004.

Bos, Jan. "Bibliopolis, the Memory of the Netherlands, and the Dutch and Flemish STCV projects." In European cultural heritage in the digital age: creation, access and preservation (CERL-seminar,. Sint-Petersburg, 2003.

Delsaerdt, Pierre. "Een Short-Title Catalogus voor Vlaanderen." Bibliotheek- en archiefgids 74, no. 4 (1998): 154-159.

Maas, Nop. "Short Title Catalogus voor Vlaanderen." Taalschrift 5, no. 3 (1997): 21-24.

  • Dossierpagina
  • |
  • 31-05-2010