Documentatie en nuttige links

Het STCV-regelwerk werd volledig uitgeschreven in de Handleiding voor de Short Title Vlaanderen. Van 2004 tot 2008 verscheen de STCV Nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan van de voortgang van het project. Daarnaast publiceerden STCV-projectmedewerkers in de afgelopen jaren een aantal artikels en bijdragen die niet alleen handelen over de aanpak en de methode van de STCV maar ook tonen hoe gegevens uit de STCV databank in (boek)historisch onderzoek kunnen gebruikt worden. Ook verschillende andere auteurs schreven hun visie op het project neer. Ten slotte vindt u ook een lijst met links naar andere bibliografische projecten, elektronische databanken en websites die regelmatig geconsulteerd worden door de STCV-medewerkers.

  • Dossierpagina
  • |
  • 31-05-2010