Documentatie en nuttige links

Een gedetailleerde uiteenzetting van het STCV-regelwerk vind je op twee manieren. Enerzijds kan je beroep doen op de uitgeschreven Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen en anderzijds kan je terecht op de Engelstalige digitale handleiding.

Daarnaast publiceerden STCV-projectmedewerkers in de afgelopen jaren een aantal artikels en bijdragen die niet alleen handelen over de aanpak en de methode van de STCV maar ook tonen hoe gegevens uit de STCV in (boek)historisch onderzoek kunnen gebruikt worden. Van 2004 tot 2008 verscheen de STCV Nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan van de voortgang van het project.  Ook verschillende andere auteurs schreven hun visie op het project neer. Ten slotte vind je ook een lijst met links naar andere bibliografische projecten, elektronische databanken en websites die regelmatig geconsulteerd worden door de STCV-projectleider.

  • Dossierpagina
  • |
  • 31-05-2010