De STCV-handleiding

Het regelwerk dat door STCV-medewerkers gevolgd wordt om nieuwe editiebeschrijvingen aan de databank toe te voegen is vastgelegd in de STCV-handleiding. De verschillende hoofdstukken behandelen tot in de kleinste details alle onderdelen van de STCV-beschrijvingen. Een eerste uitgave werd in 2001 enkel verspreid voor intern gebruik. De tweede, herziene uitgave werd in 2005 gepubliceerd en was lange tijd de geldende norm voor het STCV-beschrijvingswerk.

Van tijd tot tijd rijzen er tijdens het beschrijvingswerk vragen die niet of onvoldoende beantwoord worden in de geschreven STCV-handleiding. In overleg wordt er dan gezocht naar de meest geschikte oplossing. Deze worden ook verzameld zodat in de toekomst terugkerende problemen steeds op dezelfde manier worden aangepakt en de samenhang van de databank gegarandeerd wordt. In 2007 werden een aantal van deze bijkomende regels en verduidelijkingen samengebracht in een eerste aanvulling op de STCV-handleiding.

Sinds 2015 kan je beroep doen op een Engelstalige digitale handleiding: The STCV Method. Deze handleiding bestaat uit drie delen:

  • De methode, tot stand gekomen op basis van de geschreven handleidingen
  • Catalografieregels met gedetailleerde instructies voor het aanmaken van editiebeschrijvingen
  • Referentielijsten met veelgebruikte informatie voor catalografen.
  • Dossierpagina
  • |
  • 31-05-2010