Wat vindt u in de STCV?

De STCV-databank is een work in progress. De databank wordt dagelijks verder aangevuld met nieuwe editiebeschrijvingen en exemplaren die als dubbel aan bestaande beschrijvingen worden toegevoegd. De selectiecriteria die bepalen of een editie al dan niet kan worden opgenomen werden de laatste jaren sterk verruimd. In principe worden nu alle uitgaven die in Vlaanderen (inclusief Brussel) voor 1801 gedrukt werden of te koop werden aangeboden opgenomen in de databank.

De uitgebreide selectiecriteria betekenen niet dat tijdens een STCV-projectfase in een bepaalde erfgoedbibliotheek steeds alle Vlaamse drukken uit de zeventiende en achttiende eeuw worden opgenomen. De beperkte looptijd van elke projectfase en de grote omvang van bepaalde collecties maken het vaak noodzakelijk om per projectfase slechts een duidelijk afgebakend deel van de gehele collectie te verwerken. In de voorbije jaren werd in verschillende collecties gefocust op de zeventiende eeuw. Ook werd er soms een taalcriterium gehanteerd waarbij wel de Nederlandstalige en niet de anderstalige drukken konden verwerkt worden. Ten slotte kon bij sommige projectfases slechts een deel van het vooropgestelde corpus verwerkt worden. Het wegwerken van deze missing links is een prioriteit voor de STCV-werking in de komende jaren. Welk deel van de collectie er precies verwerkt is in de STCV-databank, verschilt dus van bibliotheek tot bibliotheek.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010