Wat kan je in de STCV vinden?

De STCV-databank is een voortdurend work in progress. Wij vullen de databank dagelijks verder aan met nieuwe editiebeschrijvingen en exemplaren die als dubbel aan bestaande beschrijvingen worden toegevoegd. De laatste jaren hebben we ook de selectiecriteria die bepalen of een editie al dan niet kan worden opgenomen sterk verruimd. In principe nemen we nu alle uitgaven die in Vlaanderen (inclusief Brussel) voor 1801 gedrukt werden of te koop werden aangeboden op in de databank.

De uitgebreide selectiecriteria betekenen niet dat we tijdens een STCV-projectfase in een bepaalde erfgoedbibliotheek steeds alle Vlaamse drukken uit de zeventiende en achttiende eeuw opnemen. De beperkte looptijd van elke projectfase en de grote omvang van bepaalde collecties maken het vaak noodzakelijk om per projectfase slechts een duidelijk afgebakend deel van de gehele collectie te verwerken. De voorbije jaren focusten we in verschillende collecties op de zeventiende eeuw. Ook hanteerden we soms een taalcriterium waarbij wel de Nederlandstalige en niet de anderstalige drukken konden verwerkt worden. Ten slotte kon bij sommige projectfases slechts een deel van het vooropgestelde corpus verwerkt worden. Het wegwerken van deze missing links is een prioriteit voor de STCV-werking in de komende jaren. Welk deel van de collectie er precies verwerkt is in de STCV-databank, verschilt dus van bibliotheek tot bibliotheek.

Sinds de tweede, herziene uitgave van de Handleiding voor de Short Title Catalogus Vlaanderen uit 2005 hebben we de selectiecriteria die bepalen of een uitgave al dan niet wordt opgenomen in de STCV-databank grondig uitgebreid. De belangrijkste wijzigingen stippen we hieronder aan.

Afbakening in tijd

Sinds 2007 beschrijven we niet enkel zeventiende-eeuwse drukken. Het tijdscriterium werd met een eeuw uitgebreid zodat we alle drukken uit de periode voor 1801 kunnen opnemen. Ook werken die slechts gedeeltelijk of vermoedelijk uit deze periode stammen, nemen we op.

Afbakening in ruimte

De STCV-databank bevat beschrijvingen van drukken die in huidig Vlaanderen (inclusief Brussel) werden gedrukt of te koop aangeboden. Anders dan voorheen nemen we dus ook werken met een dubbel impressum, wanneer een van de twee drukkersadressen niet tot dit grondgebied behoort, op. Dit is bv. het geval voor Franse drukken met een impressum dat verwijst naar een Brusselse boekhandelaar of boeken met op de titelpagina niet alleen een Noord-Nederlands drukkersadres, maar ook een Antwerps verkoopsadres. Zelfs wanneer dergelijke drukken al zijn opgenomen in de STCN maken we een nieuwe beschrijving aan, uiteraard met een referentie naar de STCN-beschrijving.

Materiële criteria

In de Handleiding worden nog een aantal categorieën van drukken uitgesloten van opname in de STCV: de eenbladdrukken, de couranten en tijdschriften en de atlassen en verzamelingen gravures. Voor de twee eerste types werkten we ondertussen aanvullingen op het STCV-regelwerk uit, zodat deze ook kunnen ingevoerd worden. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience beschreven we zo in 2009-2010 al enkele honderden eenbladdrukken met ordonnanties van de Antwerpse stadsmagistraat uit de periode 1600-1630. Uit dezelfde collectie voegden we ook een aantal jaargangen van de krant van Abraham Verhoeven, de Antwerpse krantenpionier uit het begin van de zeventiende eeuw, aan de databank toe.

Voor atlassen en verzamelingen gravures blijft de aanpak gehandhaafd: we nemen ze enkel op, indien ze typografische onderdelen bevatten. In dat geval krijgen deze onderdelen een exhaustieve beschrijving, terwijl de toegevoegde gravures enkel vermeld worden.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010