De STCV-methode

Om een omvangrijk bibliografisch project als STCVDe bibliografie van het handgedrukte boek op een verantwoorde manier te ontwikkelen, is een degelijke methodologische onderbouw nodig. Niet alleen de uitgebreide bibliografische beschrijvingsregels als basis maar ook de strikte organisatie van de verwerking van exemplaren in de databank moeten garanderen dat de STCV aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Alleen zo kan de databank op lange termijn verder uitgebouwd worden tot een instrument dat de Vlaamse erfgoedcollecties op een hoogwaardige manier ontsluit en bovendien diepgaand wetenschappelijk onderzoek van het gedrukte Vlaamse erfgoed mogelijk maakt. In onze digitale handleiding vind je hierover alle informatie.

  • Dossierpagina
  • |
  • 31-05-2010