STCV-workshop

Groepsfoto STCV-workshop 2010Beide sporen van de tweesporenstrategie die de basis vormen voor de werking van de STCV mikken op een nauwere samenwerking tussen de VZW Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de STCV-projectleider enerzijds en de erfgoedbibliotheken en hun medewerkers anderzijds. In plaats van een permanent team van STCV-projectmedewerkers dat van de ene collectie naar de andere trekt, zullen er tijdelijke teams worden samengesteld waarin de STCV-projectleider van de VEB en catalografen van de erfgoedbibliotheken samenwerken voor de verwerking van een bepaalde collectie in de STCV-databank. Een noodzakelijke voorwaarde is dan natuurlijk wel dat die catalografen vertrouwd zijn met de bibliografische methode van de STCV. Daarom organiseert de VZW Vlaamse Erfgoedbibliotheken om de vier jaar een vierdaagse workshop.

Dag 1: Geschiedenis en projectmanagement van de STCV

De eerste dag staat gewoonlijk volledig in het teken van het project management van de STCV. In een eerste sessie maken de deelnemers kennis met het project en de verwezenlijkingen van de afgelopen twintig jaar, gevolgd door een uiteenzetting van de toekomstplannen voor de STCV, waarin de opname van de STCV in de werking van de VEB en de tweesporenstrategie centraal staan.

Na de middag wordt dit alles een stuk concreter gemaakt. Aan de hand van het Vademecum voor een STCV-projectfase lopen we de verschillende stappen in de voorbereiding en uitvoering van een samenwerking in het kader van de STCV over. Daarbij pakken we heel concrete vragen aan: welke middelen zijn er nodig? Wie doet precies wat? Welke formaliteiten moeten vervuld worden? Hoe worden selectielijsten best opgemaakt? We geven hierbij meer uitleg over de STCV-procedures, de samenwerking tussen de verschillende medewerkers, de voordelen van verwerking van collecties in de STCV, maar ook de organisatorische impact van deelname aan het STCV-project op de lopende werking van een bibliotheek.

Dag 2-4: Bibliografische methode van de STCV in theorie en praktijk

Deelnemers en begeleiders STCV-workhop 2010

Tijdens de volgende drie dagen dompelen we de deelnemers onder in een intensieve STCV-training. In opeenvolgende sessies komen theoretische uiteenzettingen aan bod over de verschillende onderdelen van het STCV-regelwerk. De focus ligt daarbij op de belangrijkste principes en op de punten waar de STCV-methode afwijkt van andere gangbare bibliografische beschrijvingsmodellen die door catalografen in de erfgoedbibliotheken worden gebruikt. Hoe wordt een titel correct getranscribeerd? Waar kan men gegevens over auteurs, drukkers, data en plaats van uitgave vinden? Hoe wordt de opbouw van een boek vertaald in een collatieformule? Wat is een vingerafdruk en hoe wordt die samengesteld? Welke STCV-descriptoren zijn er om inhoud en typografische kenmerken van edities te beschrijven? Welke noten worden er aan een STCV-beschrijving toegevoegd? Al deze vragen worden aan de hand van talrijke voorbeelden beantwoord.

Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met oude drukken om de STCV-methode in de praktijk te oefenen. Een zorgvuldige selectie van werken uit de collecties van de partnerbibliotheken ligt daarvoor klaar voor beschrijving. Het is dan aan de deelnemers zelf om de addertjes onder het bibliografische gras te ontdekken. Gewapend met de gedrukte en digitale STCV-handleiding, een potlood, loodveters en geodriehoekjes - onmisbaar voor het opnemen van de STCV-vingerafdruk - wordt getracht om zo volledig mogelijke STCV-beschrijvingen op papier te zetten. Dat betekent in het begin vooral veel bladeren en scrollen door de handleiding, terwijl de STCV-projectleider vragen beantwoordt. Stukje per stukje krijgen de beschrijvingen zo vorm, zodat nadien de afgewerkte beschrijvingen kunnen worden doorgeschoven naar de buurman of -vrouw voor controle.

Een deelnemer van de STCV-workshop 2010 aan het werk

Kennis delen en netwerken uitbouwen

De workshops van de afgelopen jaren waren zeker en vast een succes. Deze trend willen we dan ook verderzetten. Deelnemers zetten zo immers een stevige eerste stap gezet als STCV-beschrijver, waardoor het in de komende jaren bij samenwerkingsprojecten met de deelnemende erfgoedbibliotheken een stuk eenvoudiger zal zijn om in korte tijd lokale medewerkers tot tijdelijke STCV-medewerkers op te leiden. De lunch- en koffiepauzes bieden bovendien een ideale gelegenheid om van gedachten te wisselen over de werking van de vertegenwoordigde bibliotheken en om te polsen naar eventuele mogelijkheden om samen te werken in het kader van de STCV. Ook op deze manier is de STCV-workshop dus een goede eerste stap naar de opening van het tweede spoor van de toekomststrategie voor de STCV. We mikken op het begin van 2022 voor een nieuwe editie.

  • Dossierpagina
  • |
  • 31-05-2010