De toekomst van de STCV: samenwerking

Sinds september 2009 wordt de Short Title Catalogus Vlaanderen beheerd door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. Het project werd opgenomen in het beleidsplan dat loopt tot 2012. Een STCV-projectmedewerker maakt deel uit van het personeel van de vzw. De kernopdracht van het project blijft ongewijzigd. Ook de volgende jaren zal de databank dus verder aangroeien tot een zo volledig mogelijk overzicht van de Vlaamse boekproductie voor 1801. In het beleidsplan werden duidelijke doelstellingen vastgelegd. Tot 2012 moeten minstens 2.400 exemplaren per jaar verwerkt worden. Bovendien zullen tegen het einde van de beleidsperiode aanzienlijke delen van de collecties van de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in de STCV-databank ontsloten zijn. Op het einde van 2012 zal de databank dus verder gegroeid zijn en minstens 27.000 exemplaren bevatten.

Om dit te verwezenlijken werd een tweesporenstrategie ontwikkeld. Het eerste spoor is de systematische verwerking van de collecties van de zes partnerbibliotheken in de STCV-databank. In de komende jaren zullen in verschillende opeenvolgende fases een aantal nog niet verwerkte collecties en tot op heden onverwerkte delen van andere collecties van de partnerbibliotheken in de databank worden opgenomen.

Maar het mag meer zijn dan dat. Daarom werd een tweede spoor ontwikkeld dat gericht is op samenwerking met de talrijke andere Vlaamse erfgoedbibliotheken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek wil immers actief werken aan de verdere ontsluiting van het Vlaamse gedrukte erfgoed en deelt daarbij kennis en ervaring van tien jaar STCV-werking met de erfgoedbibliotheken. In de nabije toekomst wil de Vlaamse Erfgoedbibliotheek daarom projectmatig samenwerken met erfgoedbibliotheken om hun collecties Vlaamse drukken via de STCV te ontsluiten.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010