Hoe verloopt een UPLA-onderzoek?

Een UPLA-onderzoek verloopt altijd in drie stappen:

 1. Steekproef
  Per onderzochte collectie neemt men een steekproef van driehonderd items.
 2. Registratie
  Vervolgens registreert men van elk item de schade. Binnen UPLA hanteren we tweeëntwintig schadevormen, verdeeld in vier groepen.
  In een eerste stap beoordeelt men de omvang van de schade. In een tweede stap kijkt men of het waarschijnlijk is dat de schade zal toenemen bij normaal gebruik.
 3. Analyse
  Nadat men de schadebeelden van de driehonderd geselecteerde items heeft geregistreerd, worden de resultaten automatisch gebundeld en gepresenteerd in de UPLA-databank.

Timing

Elke collectie en organisatie is anders. Daarom heeft een UPLA-onderzoek geen vaste looptijd. De timing is ook afhankelijk van het takenpakket van de UPLA-deskundige.

Als de screening goed is voorbereid kan die in vijf tot acht werkdagen afgerond worden:

 • De voorbereiding (afbakenen van de te screenen collecties, steekproefname voorbereiden, planning opstellen…) kost ongeveer een dag.
 • De selectie van de steekproef duurt ongeveer twee tot drie dagen. We raden aan om de steekproef op een zo kort mogelijke tijd en op aaneensluitende dagen uit te voeren.
 • Voor de beoordeling van de schadebeelden reken je ook twee tot drie dagen. Je kan de beoordeling afwisselen met andere taken en zo spreiden over een iets langere periode. Een heel lange looptijd heeft wel een negatieve impact op de consistentie van de beoordeling, en dus op de kwaliteit het eindresultaat.
 • Voor het verwerken en analyseren van de resultaten tot een eindrapport reken je tenminste een halve tot een volledige dag.

Eventueel kan je wat tijd laten tussen het selecteren van de steekproef en het registreren van de schadevormen.

 • Dossierpagina
 • |
 • 06-08-2015