Ondersteuning door deskundigen

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken beveelt de begeleiding door een deskundige aan om de kwaliteit van de steekproef en van het eindverslag te garanderen. Daarom leidden we vijf boekrestauratoren op tot UPLA-experten. De inzet van een deskundige is tenminste vereist op drie cruciale momenten in het traject:

 • Het aansturen van de methode om op een correcte en efficiënte manier een steekproef van 300 items te selecteren
 • Het coachen op de werkvloer van de eigen medewerkers bij het registreren van de schadevormen
 • De opmaak van een eindrapport op basis van de uitgevoerde registraties

Takenpakket van een deskundige

Het takenpakket en de begeleidende rol van de deskundige kan dan ook bestaan uit:

 • Voorbereiding van een UPLA-traject:
  • Kennismaking met de collectie en de bibliotheekmedewerkers
  • Onderzoek naar de opstelling van de collectie (magazijnen, kasten, rekken)
  • Opmaak van duidelijke werkafspraken
  • Opstellen van een planning
 • Coördinatie van een UPLA-traject (toezicht, opvolgen, bijsturen)
 • Uitzetten van de steekproef (opmeten, berekenen, selecteren)
 • Beoordeling van de schades volgens de UPLA-methode (welke schadevorm, ernst van de schade, risico op bijkomende schade door gebruik)
 • Registratie van de schades in de Excel-databank
 • Verwerking en analyse van de geregistreerde data
 • Opmaak van een eindrapport op basis van de analyse van de data
 • Het duiden van de resultaten (presentatie van het eindrapport, toelichtende gesprekken)
 • Het begeleiden van bibliotheekmedewerkers bij het uitvoeren van bovenstaande taken (aansturen, coachen, adviseren)

Bijkomende taken

Een deskundige kan tegelijkertijd met het UPLA-onderzoek ook andere taken uitvoeren, zoals opleiding geven, het in kaart brengen van de klimatologische omstandigheden of het uitwerken van een vervolgtraject. Die opdrachten behoren strikt genomen niet tot het takenpakket van een UPLA-deskundige. Maak hierover vooraf duidelijke afspraken met de deskundige.

Aanstelling

De Vlaamse Erfgoedbibliotheken mengt zich niet in de keuze of de vergoeding van één van deze experten. Bibliotheken moeten een deskundige zelf (volgens de eigen procedures) aanstellen en vergoeden voor het geleverde werk.

    • Dossierpagina
    • |
    • 26-08-2015