Vorming voor medewerkers

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek organiseert jaarlijks een tweedaagse vorming voor medewerkers van erfgoedbibliotheken. Na afronding van de cursus zijn deze medewerkers in staat om UPLA samen met een deskundige uit te voeren.

Volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • De accurate toepassing van de UPLA-methode
  • De consequente en correcte beoordeling van de schades van de 300 steekproefitems
  • Het hanteren van boeken en aanverwant materiaal volgens de regels en zonder risico op schade
  • Kennis van de materialen papier, leer, perkament en linnen
  • Kennis van de schadevormen van deze materialen en schades aan boekconstructies
  • Kennis van de boekterminologie
  • Kennis van de juiste berging van deze materialen en objecten

De vorming is geen basisopleiding behoud en beheer. Deelname aan deze cursus zal het bewustzijn voor de bewaaromstandigheden van de collectie en de kennis over schadevormen bij medewerkers wel versterken.

De exacte timing van een vormingstraject wordt bepaald in overleg met de bibliotheken die UPLA willen uitvoeren. Zodra een vormingstraject is vastgelegd vindt u dit terug in het vormingsoverzicht op onze website.

Bent u van plan om UPLA in een bepaalde periode toe te passen en wilt u daarvoor de vorming kunnen volgen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

  • Dossierpagina
  • |
  • 20-08-2015