Vorming voor medewerkers

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken organiseert op vraag en maat van jouw organisatie een tweedaagse vorming voor medewerkers. Na afronding van de cursus zijn deze medewerkers in staat om UPLA samen met een deskundige uit te voeren.

Volgende onderwerpen komen in de cursus aan bod:

  • De accurate toepassing van de UPLA-methode
  • De consequente en correcte beoordeling van de schades van de 300 steekproefitems
  • Het hanteren van boeken en aanverwant materiaal volgens de regels en zonder risico op schade
  • Kennis van de materialen papier, leer, perkament en linnen
  • Kennis van de schadevormen van deze materialen en schades aan boekconstructies
  • Kennis van de boekterminologie
  • Kennis van de juiste berging van deze materialen en objecten

De vorming is geen basisopleiding behoud en beheer. Deelname aan deze cursus zal het bewustzijn voor de bewaaromstandigheden van de collectie en de kennis over schadevormen bij medewerkers wel versterken.

De exacte timing van een vormingstraject wordt bepaald in overleg met de organisaties die UPLA wil(len) uitvoeren.

Heb je interesse om UPLA toe te passen en wil je de vorming kunnen volgen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

  • Dossierpagina
  • |
  • 20-08-2015