Wat is UPLA?

UPLA is gebaseerd op de Universal Procedure for Archive Assessment (UPAA) die de Nederlandse Rijksarchiefdienst in de jaren 1990 heeft ontworpen in samenwerking met TNO-Delft. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft het model aangepast zodat het ook in erfgoedbibliotheken gebruikt kan worden om een betrouwbare analyse te maken van de staat van de collectie.

Beleidsondersteuning

UPLA is een heel praktisch instrument waarmee u grip krijgt op uw fysieke bibliotheekcollectie en de soms onbekende of overweldigende uitdagingen waarmee u als beheerder wordt geconfronteerd.

De uitkomsten geven aan welk percentage van uw collecties materiële aandacht verdient. Ze maken duidelijk waar bijkomende investeringen op het vlak van behoud en beheer nodig zijn. Zo ondersteunt UPLA het conserveringsbeleid en de beheerstrategie van een erfgoedbibliotheek.

Twintigkantige dobbelsteenGlobaal beeld

Een UPLA-eindrapport geeft geen overzicht van de schadebeelden aan individuele werken. UPLA is geen gedetailleerde doorlichting van de hele collectie op stukniveau, noch levert het een kant-en-klaar plan van aanpak. Het is een algemene doorlichting die vanuit vogelperspectief passende maatregelen aanreikt.

  • Dossierpagina
  • |
  • 06-08-2015