Communicatie

Communicatie en waarderen gaan hand in hand

Een goede communicatie over je waarderingstraject geeft je een unieke kans om de collectie in de kijker te zetten en jezelf als erfgoedbibliotheek te promoten. Hierdoor vergroot je meteen ook het draagvlak voor het erfgoed. Als je de communicatie bovendien interactief aanpakt (vb. via sociale media …) leveren de reacties je misschien zelfs bruikbare informatie en nieuwe inzichten voor je waardering op.

Daarom is het belangrijk om doorheen het gehele traject te communiceren. Bij aanvang kan je bijvoorbeeld nuttige informatie inwinnen, tijdens het traject hou je zo alle partners betrokken en achteraf laat je iedereen weten wat er nu precies uit het traject gekomen is.

Belanghebbenden vormen een cruciale partner bij communicatie.  Door hen te vragen om hun organisatie, vereniging, peers … op de hoogte te houden van het traject, bereik je meteen een groter publiek. Zo functioneren ze als ambassadeurs voor je project!

De communicatieverantwoordelijke

Om te vermijden dat het luik communicatie ondergesneeuwd raakt tijdens het traject, duid je best expliciet een lid van het projectteam aan als communicatieverantwoordelijke.

Deze persoon plaats het thema voldoende op de agenda van het projectteam, doet voorstellen rond communicatie en waakt erover dat de afgesproken communicatie ook uitgevoerd wordt. Zij/hij hoeft niet alle communicatie zelf te voeren, ook de andere leden van het projectteam staan hier mee voor in.

Media en kanalen

Je kan verschillende media gebruiken om over je project te communiceren, zoals een nieuwsbrief, website, sociale media, vaktijdschriften, lokale pers, lokaal heemkundig tijdschrift …

Beperk je niet tot je eigen website en nieuwsbrief, maar benut ook de kanalen van andere erfgoed- of bibliotheekorganisaties.

Denk aan: Vlaamse Erfgoedbibliotheken, lokale heemkringen, Histories, VVBAD, lokale erfgoedcellen, Cemper (erfgoed van podiumkunsten en muziek), CAG (agrarisch erfgoed), CRKC (religieus erfgoed), ETWIE (industrieel erfgoed), FARO,  …

Welke media en welke kanalen het meest aangewezen zijn, hangt af van wie en wat je precies wilt bereiken (in het licht van je waarderingsaanleiding).

Enkele ideeën

  • Post gedurende de looptijd van het traject één object per week uit de collectie die je waardeert op de sociale media en antwoord op de reacties die je krijgt.
  • Maak een eigen projectnieuwsbrief, waarin je op regelmatige basis bericht over de stand van zaken rond het project, foto’s van de collectie of de waarderingssessie deelt, oproepen om informatie lanceert enz.
  • Lanceer een oproep tot informatie om ontbrekende informatie op het spoor te komen.
  • Voor de technisch onderlegden kan je – bijvoorbeeld in samenwerking met enkele van je belanghebbenden – een podcast maken die de historische of sociale waarde van je collectie mooi in de verf zet.
  • Als je een muziekcollectie waardeert, kan je op een muziekstreamingdienst (Spotify, Apple Music, Deezer …) een playlist met muziek uit je collectie samenstellen.
  • Transformeer je uiteindelijke waardenstelling in een overzichtelijke infographic met info over de collectie (onderwerp, omvang …), de betrokken belanghebbenden, de resultaten van de waardering …

Online vind je hiervoor verschillende gratis programma’s, zoals Piktochart of Canva.

Meer over communicatie op de toolbox van FARO!

  • Dossierpagina
  • |
  • 09-10-2019