Participatief waarderen

Bij het waarderen van bibliothecair erfgoed is het expliciet de bedoeling dat je de grenzen van je eigen erfgoedbibliotheek overstijgt door ook 'buitenstaanders' te betrekken en inspraak te geven in je waarderingstraject. Hierdoor krijgt je waardering meer diepgang en nuance.

In dit dossier kom je meer te weten over:

  • Dossierpagina
  • |
  • 12-09-2019