Tips & tricks

Ervaringsdeskundigen aan het woord

 • Neem er je tijd voor. Als collectiebeheerders zien we zoveel moois maar het moet altijd snel gaan, waardoor we al te vaak niet meer beseffen wat een onwaarschijnlijk voorrecht het is om tussen dit soort erfgoed onze dagelijkse werking te ontwikkelen.
 • Besteed voldoende aandacht aan het begin van het traject, zoals het gefundeerd afbakenen van de collectie die je wilt waarderen.
 • Zorg ervoor dat er een goede onafhankelijke coördinator is die het waarderingstraject begeleidt en de doelstellingen in het oog houdt.
 • Een cross-collectie waarderingstraject is een mooie gelegenheid voor samenwerking met collega instellingen rond een specifiek thema en om specifieke collecties te valoriseren.

Lees nog meer getuigenissen van ervaringsdeskundigen.

Tips en tricks

 • Probeer geregeld bijeen te komen, bij voorkeur minstens een keer per maand. Laat ook niet teveel tijd tussen sessies. Zo blijft het traject voldoende vers in ieders achterhoofd en moet je niet steeds van nul af aan beginnen.
 • Spreek voor je gaat waarderen met het hele team af wat je precies verstaat onder de erfgoedwaarden en kenmerken. Als je dit niet op voorhand doet, ga je langs elkaar heen praten. Dan duurt een waardering dubbel zo lang.
 • Hou de gegevens over de waardering goed bij. Wie heeft wanneer gewaardeerd? Uitspraken over erfgoedwaarden en kenmerken zijn niet in steen gebeiteld. Ook de context van de waardering is belangrijk.
 • Verlies de praktische omkadering nooit uit het oog. De juiste locatie, catering, voldoende pauze ... allemaal dragen ze bij tot een succesvolle waardering.
 • Weersta de verleiding om in je eentje of enkel met de gebruikelijke partners te waarderen. Probeer echt participatief te werken, maar wees hierbij vooral eerlijk. Niemand is gebaat bij participatie omwille van de participatie. Schijnparticipatie werkt immers contraproductief.

   

Meer tips volgen in de loop van nieuwe waarderingstrajecten.

 • Dossierpagina
 • |
 • 12-12-2018