Wie zijn die belanghebbenden?

In het algemeen zijn belanghebbenden alle personen of groepen die een bijzondere waarde hechten aan de collectie, er een actuele band mee hebben of er een bepaald belang bij hebben. 

Deze personen of groepen zijn niet per se allemaal gebruikers van de collectie, al vormen die uiteraard een zeer belangrijke groep. Het kan ook gaan over mensen met een eerder gevoelsmatige band met de collectie of die vanuit een financiële overweging belang hebben bij het bestaan van de collectie. Ook collega’s uit andere erfgoedbibliotheken of de bredere erfgoedsector zijn een betrokken partij.

Meestal wordt bovendien het onderscheid gemaakt tussen interne en externe belanghebbenden. Onder interne belanghebbenden verstaat men de medewerkers van de erfgoedbibliotheek zelf.

De belanghebbenden verschillen vanzelfsprekend naargelang de aard van de collectie in kwestie. Je moet je dus telkens per waarderingstraject afvragen wat nu precies de belanghebbenden van die specifieke collectie zijn.

Meer weten? Hier vind je inspiratie!

  • Dossierpagina
  • |
  • 19-09-2019