Achtergrondinformatie

Hoe het allemaal begon

De theoretische onderbouwing van waarderen kreeg vorm in Australië. Daar staat significance assessment al sinds de jaren ’80 op de agenda. De publicatie van de handleiding Significance in 2001 (herzien in 2009 als Significance 2.0) vormde het startschot voor de internationale opmars van het concept.

In het Verenigd Koninkrijk werd waarderen vooral opgepikt vanuit de idee van collectiebeheer. Zo ontwikkelde UCL een Toolkit voor Collections Review. Caroline Reed verbond deze twee tendensen – collections review en significance assessment – in Reviewing Significance (2010), herzien in 2012 (Reviewing Significance 2.0) en 2018 (Reviewing Significance 3.0).

Ook in Nederland kent waarderen al een langere traditie, waarbij bibliothecair erfgoed vanaf het begin aandacht kreeg. Eind de jaren ’90 deelde men de cultuurhistorische bibliotheekcollecties al in volgens categorieën die hun waarde voor conservering aangaven. In 2013 ontwikkelde de Koninklijke Bibliotheek van Den Haag een eigen waarderingsmethodiek met het oog op risicomanagement.

Waarderen in Vlaanderen

In Vlaanderen kreeg een belangrijke impuls met de lancering van een subsidie voor pilootprojecten rond waarderen in 2017. Op die manier wilde de Vlaamse overheid de ontwikkeling van modellen aangepast aan Vlaanderen stimuleren. Onder andere deze toolbox hiervan het resultaat.

Meer info vind je in de toolbox van FARO.

Basisnormen FARO

FARO, het steunpunt voor cultureel erfgoed, legde de basisnormen vast waaraan een goede waardering moet voldoen.

  1. Waarderen doe je met voorkennis.
  2. Waarderen is een project.
  3. Waarderen doe je niet alleen.
  4. Waarderen doe je met een brede blik.
  5. Waarderen is een middel tot een beargumenteerd cultureel-erfgoedbeheer en –beleid.
  6. Waarderen is een transparant en verantwoord proces.

Voor elk van deze basisnormen formuleerde FARO een aantal adviezen, die ze in een handige checklist bundelden.

Andere methodieken

          (zie ook het waarderingsrooster in het Nederlands)

 

Nog veel meer methodieken en reviews van methodieken in de toolbox van FARO!

  • Dossierpagina
  • |
  • 12-09-2019