Optie 2: waardeer op (deel)collectieniveau

Vraag je af of het wel nodig is om op itemniveau te gaan waarderen. Niet elke waarderingsaanleiding vraagt dat je elk item binnen de (deel)collectie apart gaat waarderen. Bij een nieuwe schenking of een blinde vlek binnen je huidige collectie levert een waardering op collectieniveau al heel wat nieuwe, nuttige informatie op.

Daarenboven is het ook niet voor alle criteria in het waarderingsrooster vereist om op itemniveau te werken. Vaak ligt de meerwaarde vooral in het feit dat je meerdere perspectieven op de collectie samenbrengt, eerder dan dat je elk item één voor één met iedereen overloopt. Zeker bij de erfgoedwaarden is dit het geval. Maar ook bij collectiekenmerken is het niet altijd nodig om elk item te waarderen om een relevante uitspraak te kunnen doen over de volledige collectie. Ensemblewaarde slaat bijvoorbeeld per definitie steeds op de collectie als geheel. 

Maar wat als je met belanghebbenden werkt?

Bij waarderen op (deel)collectieniveau werk je op een erg abstract niveau. Nochtans is het voor belanghebbenden vaak nuttig om een visuele houvast te hebben bij het waarderen. Daarom hou je toch best enkele (afbeeldingen van) items bij de hand om de collectie aanschouwelijk te maken.

Kiezen welke items hiervoor in aanmerking komen, is niet gemakkelijk. Je kan immers slechts een beperkt aantal items selecteren, bijgevolg geen perfect representatief staal. Je kan dit volstrekt willekeurig doen of er net voor zorgen dat er zeker een aantal bijzondere stukken bij zijn, naast enkele voorbeelden die echt typerend voor de collectie zijn. Een combinatie is natuurlijk ook altijd mogelijk.

Uitschieters zijn bijzondere items die voor een of meerdere criteria duidelijk afwijken van de algemene trend binnen de collectie. Deze uitschieters hebben vaak ook een ander ontwikkelpotentieel dan de rest van de collectie.

Sprekende voorbeelden zijn items die als exemplarisch voor de gehele collectie kunnen gelden. 

De collectiebeheerder kan vanuit zijn expertise zelf deze selectie maken. Wil je er zeker van zijn dat je een breed gedragen staal uit de collectie kiest, dan kan je ook het kernteam of enkele externe experten vragen om advies.

Tip!

Laat experten in een spreadsheet overzicht van de collectie hun favoriete items aangeven. Of werk met een Google Formulier. Hierin kan je snel een overzicht van alle items in een selectievakraster geven. De experten kunnen zo snel aanvinken of, en waarom, ze een item in de selectie willen opnemen. Je kan zelfs afbeeldingen van de items toevoegen.

  • Dossierpagina
  • |
  • 04-03-2020