Wat is participatief waarderen?

Bij waarderen onderzoek je de diversiteit aan betekenissen die een collectie voor verschillende groepen in de samenleving heeft. Dit betekent dat je de stemmen van deze groepen - ook wel belanghebbenden genoemd - hoort en erkent. Dit actief betrekken van de belanghebbenden noemt men participatief waarderen.

Concreet betekent dit dat je de belanghebbenden een belangrijke rol en stem geeft in het traject, en in het bijzonder mee het erfgoed laat waarderen tijdens de waarderingssessie(s).

Misschien bestaat de verleiding een medewerker van de erfgoedbibliotheek zich te laten verplaatsen in de positie van de belanghebbenden zonder die belanghebbenden zelf te horen. Dit geeft helaas nooit dezelfde mate van nuance en diepgang. Iedereen is immers tot op zekere mate het product van zijn eigen sociale, culturele … milieu.

In gesprek treden met belanghebbenden is enorm boeiend voor een collectie-expert. De interactie tussen ideeën en invalshoeken maakt een nieuwe blik op de collectie mogelijk, die erg verrijkend kan zijn voor de gehele werking van de erfgoedbibliotheek.

Let op! Communicatie is geen participatie

Het louter geïnformeerd houden van de belanghebbenden geeft hen geen stem in het waarderingstraject. Communicatie is dus geen échte participatie. Belanghebbenden zijn wel een belangrijke groep om op de hoogte te houden tijdens het gehele traject.

Meer weten over communicatie? Lees het Inspiratiedossier!

  • Dossierpagina
  • |
  • 04-03-2020