The Stars and Stripes. The American Soldier's Newspaper of World War I, 1918-1919

TitleThe Stars and Stripes. The American Soldier's Newspaper of World War I, 1918-1919
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsThe Library of Congress
Year of Publication2003
AbstractVan 8 februari 1918 tot 13 juni 1919 publiceerde het Amerikaanse leger een krant voor z'n soldaten die verspreid zaten over het westelijk front. Wekelijks bracht de krant nieuws van het thuisfront, sport, poëzie en cartoons. Op haar hoogtepunt had de Wereldoorlog I-editie van 'Stars and Stripes' zo'n 526.000 lezers. Op deze webstek kunt u alle exemplaren doorbladeren en doorzoeken.
URLhttps://www.loc.gov/collections/stars-and-stripes/
  • Documentatie
  • |
  • 17-06-2010