Feldzeitungen aus dem 1. Weltkrieg – online

TitleFeldzeitungen aus dem 1. Weltkrieg – online
Publication TypeWebsite
Corporate AuthorsRuprecht-Karls-Universität Heidelberg
Year of Publication2005
AbstractTussen september 1914 en november 1918 verschenen circa 110 Duitse frontbladen, soms maar voor heel korte tijd. De Universiteitsbibliotheek Heidelberg microfilmde en digitaliseerde 19 frontbladen uit haar collectie, met de steun van de Landesarchivdirektion Baden-Württemberg. Lacunes werden aangevuld met exemplaren uit de collecties van andere instellingen. De kranten kunnen enkel doorbladerd worden; ze kunnen niet worden doorzocht.
URLhttp://feldzeitungen.uni-hd.de/
  • Documentatie
  • |
  • 24-06-2010