Coordinating digitisation in Europe. Progress reports 2007

TitleCoordinating digitisation in Europe. Progress reports 2007
Publication TypeRapport
Year of Publication2008
Series EditorNatale, Maria Teresa, and Marzia Piccininno
Pagination207
InstitutionMINERVA eC Project
CityRome
AbstractDit rapport bevat een stand van zaken voor elk van de lidstaten van de Europese Unie aangaande (A) Digitalisering en online toegang en (B) Digitale conservering.
URLhttp://www.minervaeurope.org/publications/globalreport/globalrep2007.html
Citation Key1215
  • Documentatie
  • |
  • 07-07-2010