Seeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe

TitleSeeing Standards: A Visualization of the Metadata Universe
Publication TypeRapport
Year of Publication2010
AuthorsRiley, Jenn, and Devin Becker
InstitutionIndiana University Libraries
Abstract

Het aantal metadatastandaarden in de cultureel-erfgoedsector is overweldigend en hun onderlinge relaties maken de situatie nog gecompliceerder. Deze kaart van het metadatalandschap heeft als doel te helpen bij de selectie en implementatie van metadatastandaarden.
Elk van de 105 standaarden die hier wordt genoemd werd geëvalueerd op bruikbaarheid binnen de categorieën op de vier assen sector, domein, functie en doel. De sterkte van een standaard in een bepaalde categorie wordt bepaald door een mix van de implementatiegraad in die categorie, de bedoeling van de standaard en de relevantie voor de categorie.
De opgenomen standaarden vertegenwoordigen de meest gebruikte of meest bekende in de cultureel erfgoedgemeenschap. Zeker niet alle standaarden die relevant zouden kunnen zijn, zijn inbegrepen. Een subset van de metadatastandaarden is nog eens afzonderlijk weergeven. Dit zijn de meest gekende of besproken standaarden voor metadata in de cultureel erfgoedsector.
Bij de metadatakaart hoort een verklarende woordenlijst.

URLhttp://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/
Citation Key1302
  • Documentatie
  • |
  • 07-08-2010