Taking Our Pulse: The OCLC Research Survey of Special Collections and Archives

TitleTaking Our Pulse: The OCLC Research Survey of Special Collections and Archives
Publication TypeRapport
Year of Publication2010
AuthorsDooley, Jackie M., and Katherine Luce
Pagination153
Date Published10/2010
InstitutionOCLC
CityDublin, Ohio
Abstract

Onderzoeksrapport over het beheer van speciale (erfgoed)collecties in 275 wetenschappelijke erfgoedbibliotheken in de Verenigde Staten en Canada. Opzet was om data te verzamelen om beleidskeuzes te ondersteunen. De survey is een update van een gelijkaardige studie die de Association of Research Libraries in 1998 liet uitvoeren en die de visibiliteit en het belang van verborgen erfgoedcollecties binnen en buiten de instellingen sterk verhoogde. Het OCLCrapport onthult echter dat twee decennia later heel wat zeldzaam materiaal onontsloten blijft, de beschikbare middelen afnemen en de gebruikershoeften enkel toenemen. De top drie van grootste uitdagingen zijn plaatsgebrek, het beheer van born-digital materiaal en digitalisering.

URLhttp://www.oclc.org/research/publications/library/2010/2010-11.pdf
Citation Key1531
  • Documentatie
  • |
  • 06-12-2010